medrek.se

Specialistläkare i anestesi till Funktion PMI i Huddinge

Regioner
Utgår

2020-09-13

Ansök nu

Specialistläkare i anestesi till Funktion PMI i Huddinge

Om tjänsten
Inom Funktion PMI i Huddinge finns en av Sveriges största sammanhållna anestesi- och operationsavdelningar. Operationsverksamheten är belägen i helt nya lokaler utrustade med den senaste tekniken. Här finns avancerad elektiv och akut kirurgi innefattande övre GI-kirurgi, transplantationskirurgi, urologisk- och gynekologisk kirurgi, obstetrik, ortopedisk kirurgi, ÖNH-kirurgi samt öppenvårdsoperation.

Vår postoperativa avdelning handhar de flesta patienter initialt efter stor kirurgi.

På PMI Huddinges intensivvårdsavdelning med 10-11 platser bedrivs såväl högspecialiserad som allmän intensivvård för både barn och vuxna. Patientunderlaget är mycket varierat och innefattar bland annat intensivvård efter transplantation av lever, njure och stamceller, efter stor bukkirurgi, akut leversvikt eller svåra infektionssjukdomar.

Inom vår verksamhet är vetenskapligt arbete, handledning och utbildning en naturlig och viktig del av arbetsuppgifterna.

Vi söker nu två stycken specialistläkare till vår verksamhet. 

Vi söker
Vi söker dig som är specialistläkare i anestesi- och intensivvård och som lockas av ett varierande arbete med såväl bredd som möjlighet till nischverksamhet. Du har också ett intresse för både utbildning och vetenskapligt arbete.

Vidare tror vi att du uppskattar teamarbete i en stimulerande undervisningsmiljö där den kliniska utvecklingen är en del av vardagen.

Vår verksamhet är dynamisk vilket ställer krav på din flexibilitet. Gott omdöme, ansvarstagande och samarbetsförmåga är en självklarhet för oss.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Kvalifikationer
Krav: Legitimerad läkare med specialistkompetens i anestesiologi och intensivvård.

Vi ser akademisk meritering och intresse för forskning samt utbildning som betydelsefullt.

Välkommen med din ansökan!

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.  

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

  • Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad  
  • Bevis om specialistkompetens  
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer  

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.  

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Meritförteckning för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, se vidare under "Ansökan läkartjänst".  

Funktion Perioperativ medicin och intensivvård (PMI) ansvarar för Karolinska Universitetssjukhusets samlade resurs inom operation- och anestesi, pre- och postoperativ vård, smärtvård samt all intensivvård för vuxna. PMI har cirka 1600 medarbetare med verksamhet både i Huddinge och Solna. 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus.

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
 

Dela detta jobb

Specialistläkare i anestesi till Funktion PMI i Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset