medrek.se

logga

Specialistläkare/Överläkare Högspecialiserad smärtrehabilitering, Danderyds sjukhus

Regioner
Kategorier
Utgår

2023-06-15

Ansök nu

Specialistläkare/Överläkare Högspecialiserad smärtrehabilitering, Danderyds sjukhus

Högspecialiserad smärtrehabilitering inom Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm söker specialistläkare!

Vårt anställningserbjudande

Till högspecialiserad smärtrehabilitering remitteras patienter som är 18 år och äldre som lider av ett långvarigt smärttillstånd och är i behov av multimodal rehabilitering. Inom patientgruppen som handläggs på enheten återfinns många olika diagnoser avseende den långvariga smärtan samt även en uttalad samsjuklighet ofta inom det psykiatriska området. En stor diagnosgrupp på enheten är patienter med EDS/överrörlighetsproblematik och särskilda grupper av patienter som handläggs på enheten är unga vuxna, patienter med språktolkbehov samt patienter som söker ofta på akutsjukhuset. Vi arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterska, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator samt medicinsk sekreterare. En teammedlem innehar även rollen som teamsamordnare.

Då vi är en universitetsklinik ingår förutom kliniskt arbete med patienter tillsammans med teamet även delar som att bidra till den ständiga utvecklingen av verksamheten, vilket innefattar samarbete både inom och utanför den egna verksamheten. Undervisning, inom den egna professionen, till övriga professioner samt till studenter, patienter och anhöriga ingår också som en självklar del. Vi hälsar dig välkommen som är intresserad av att bidra till att utveckla högspecialiserad smärtrehabilitering både inom regionen såväl som nationellt!

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna består i att leda ett eller flera team, upplägg kan variera utifrån stöd/samarbete med underläkare. Läkaren bär det medicinska ansvaret i teamet och är en viktig person avseende att leda teamet ur rehabiliteringsmedicinska aspekter i den multiprofessionella rehabiliteringen runt varje patient och att bidra till nödvändig utveckling i det kliniska arbetet för att möta patienternas behov.

Det ingår även att leda underläkare i det kliniska arbetet, samt att bidra till att ge studenter från olika professioner en lärorik placering.

Målsättningen på sikt är att du ska bli en av de läkare som har god kännedom om verksamheten och kan bidra till utveckling och förändring av verksamheten utifrån behov, detta i dialog med chefer och rehab- och vårdutvecklare.

Kvalifikationer

Legitimerad läkare med specialistkompetens i rehabiliteringsmedicin alternativt smärtspecialist med annan specialistkompetens i botten, exempelvis inom anestesi, allmänmedicin eller psykiatri.

Forsknings- och utvecklingsarbete är meriterande samt även tidigare erfarenhet av multiprofessionellt teamarbete.

Personliga egenskaper

I det mångfasetterade arbete som denna tjänst innebär kan många olika typer av personliga egenskaper vara av stort värde. Personlig mognad, flexibilitet och god samarbetsförmåga kan komma till stor nytta i det nära samarbetet inom teamet. I rollen som medicinsk ansvarig läkare inom teamet är det även viktigt med förmåga till ledarskap samt helhetssyn för att inkludera rösterna från alla i teamet ingående professioner. I det direkta patientarbetet är det viktigt med problemlösande förmåga och att arbeta strukturerat.

Ansökan LUS-tjänst

Vid rekrytering av specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare genomförs alltid en sakkunnigprövning vilket är en förutsättning för att erhålla specialisttjänst på Danderyds sjukhus.

För att din ansökan ska beaktas behöver följande dokument bifogas:

  • Legitimationsbevis läkare

  • Bevis på specialistkompetens från Socialstyrelsen

  • Ev bevis på medicine licentiat/doktorsexamen

  • Ev publikationsförteckning


Om verksamheten 

Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm på Danderyds sjukhus har ett regionövergripande uppdrag. Vi bedriver högspecialiserad rehabilitering av patienter inom områdena hjärnskada, kronisk smärta, postpolio, neuromuskulära sjukdomar, vuxenhabilitering samt försäkringsmedicin. Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm är ackrediterad enligt CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities). 
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning. 

Om Danderyds Sjukhus 

Danderyds Sjukhus AB är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm. Sjukhuset grundades 1922 som Stockholms läns centrallasarett i Mörby och namnändrades 1964 till Danderyds sjukhus. Här bedrivs universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. 

Kompetenta och engagerade medarbetare, tillsammans med ett öppet arbetsklimat, arbetsglädje och en god arbetsmiljö är avgörande grundstenar och en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda patienterna en god vård. Här kan du läsa mer om oss på Danderyds sjukhus 
 

Att söka jobb i Region Stockholm

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.

Dela detta jobb

logga
Specialistläkare/Överläkare Högspecialiserad smärtrehabilitering, Danderyds sjukhus

Danderyds Sjukhus AB