medrek.se

Specialistläkare till Barnakuten i Solna

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-03-02

Ansök nu

Specialistläkare till Barnakuten i Solna

Barnakutmottagningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är en av Sveriges största, med cirka 50 000 barnpatienter som årligen söker sig till oss med alla typer av sjukdomar och skador. Uppdraget kring omhändertagandet av traumapatienter sker i samverkan mellan barnkirurger och med Traumacentrum Karolinska och är unikt inom SLL.

Om tjänsten
Sedan flera år har verksamheten ett akutläkarbaserat system med egna specialister och har därigenom bidragit till uppbyggnaden av kompetensområdet och en svensk förening för pediatrisk akutsjukvård. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag för både grundutbildningen på läkarprogrammet, vidareutbildning för sjuksköterskor samt ST-läkare i pediatrik, akutsjukvård och allmänmedicin. Vi har också egen kursverksamhet inom POCUS och ett teambaserat arbetssätt.

Du kommer att arbeta på barnakutmottagningen som ledningsläkare, kliniker och handledare samt ha ett uttalat ansvarområde utifrån verksamhetens behov. Uppdraget innefattar även konsultationer till ALBs mobila hemsjukvård.

I arbetstiden ingår administrativ tid om minst 20%.

Vi söker
Dig som är specialist i pediatrik med bred klinisk erfarenhet av pediatrisk akutsjukvård och intensivvård.

Du har god förmåga att i vardagen sköta ett högt patientflöde genom medicinska och logistiska prioriteringar. Du är mycket intresserad av undervisning och handleder på ett konstruktivt sätt fortlöpande under det kliniska arbetet. Du har god förmåga att i grupp arbeta under hög belastning och intresse för forskning och utvecklingsarbete.

Kvalifikationer
Specialist i pediatrik med bred klinisk erfarenhet av pediatrisk akutsjukvård och intensivvård.

Välkommen med din ansökan!

 

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.  

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

 • Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad  
 • Bevis om specialistkompetens  
 • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
 • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
 • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer  
  Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 
  Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.  
  Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.
  Meritförteckning för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, se vidare under "Ansökan läkartjänst".

 

Till oss kommer svårt sjuka barn från hela landet. Vi vårdar barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar, olika akuta tillstånd och tar hand om för tidigt födda barn. Temat bedriver specialiserad och högspecialiserad vård, och har ett rikssjukvårdsuppdrag för viss avancerad barn- och ungdomskirurgi.

Med ca 2 200 medarbetare är Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamt inom sju medicinska enheter och fyra omvårdnadsområden. Temat är organiserat i 20 patientflöden och cirka 160 patientgrupper inom barnsjukvårdsområdet.

Vi tar emot ungefär 180 000 patientbesök per år, varav 55 000 är akuta besök och vi har en omfattande klinisk forskning, utveckling och undervisning med brett internationellt samarbete. Vård bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge samt på Danderyds sjukhus.

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

logo

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

 

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16000 medarbetare.     

I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden.

Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet.  www.karolinska.se

Dela detta jobb

Specialistläkare till Barnakuten i Solna

Karolinska Universitetssjukhuset