medrek.se

Specialistläkare till Perioperativ medicin och intensivvård Huddinge, en av Sveriges största sammanhållna anestesi- och operationsavdelningar

Regioner
Kategorier
Utgår

2018-11-25

Ansök nu

Specialistläkare till Perioperativ medicin och intensivvård Huddinge, en av Sveriges största sammanhållna anestesi- och operationsavdelningar

I vår nya organisation är Perioperativ medicin och intensivvård (PMI) en av fem funktioner. PMI är en sjukhusövergripande funktion, med verksamhet i Huddinge och Solna, för patientcentrerad, högkvalitativ och innovativ vård, forskning och utbildning inom perioperativ medicin och intensivvård för patienter vid Karolinska Universitetssjukhuset. 

Funktionen samlar alla sjukhusets resurser inom kompetensområdet i en resurseffektiv organisation som omfattar upp emot 1 600 medarbetare. Med perioperativ medicin avses anestesi, operation samt pre- och postoperativ verksamhet.  

Om tjänsten 

Detta är en samlingsannons där vi söker efter 7 stycken specialistläkare till våra team. I ditt personliga brev ber vi dig skriva vilken kirurgi som lockar dig mest. 

Inom PMI Huddinge finns en av Sveriges största sammanhållna anestesi- och operationsavdelningar. Här finns avancerad elektiv och akut kirurgi innefattande övre gastrointestinal kirurgi, transplantationskirurgi, urologisk- och gynekologisk kirurgi, ortopedisk kirurgi inkluderande ryggkirurgi samt Öron, Näsa, Hals-kirurgi. 

Vår postoperativa avdelning handhar de flesta patienter initialt efter stor kirurgi, vilket innebär att vår intensivvårdsavdelning med 12 platser bedriver högspecialiserad och mycket varierad vård av de allra sjukaste patienterna. 

Inom vår verksamhet är vetenskapligt arbete, handledning och utbildning en naturlig och viktig del av arbetsuppgifterna. 

I uppdraget ingår jourtjänstgöring. 

Vi söker  

Vi söker dig som är specialistläkare i anestesi- och intensivvård och som letar efter variation i arbetet med såväl bredd som möjlighet till nischverksamhet, du har också ett intresse för såväl utbildning som vetenskapligt arbete.  

Stor vikt läggs vid förmåga att samarbeta, skapa goda relationer och ett gott klimat för samverkan internt och externt. Du har vilja, intresse och engagemang för verksamhetsutveckling och kontinuerligt förbättringsarbete, har lätt att arbeta i tvärprofessionella team samt är en god ambassadör för våra värderingar: ansvar, medmänsklighet och helhetssyn.  

Kvalifikationer  

Legitimerad läkare med specialistkompetens i anestesiologi och intensivvård.  

Vi ser akademisk meritering och intresse för forskning samt utbildning som betydelsefullt.  

Varmt välkommen att söka! 

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:  

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.  

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

  • Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld, tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad  
  • Bevis om specialistkompetens  
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer  

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.  

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Meritförteckning för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, se vidare under "Ansökan läkartjänst".  

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar. 
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser. 

logo

Stockholms läns landsting är en av landets största arbetsgivare med ett livsviktigt uppdrag. Vi ger två miljoner invånare en effektiv kollektivtrafik och en god hälso- och sjukvård i landets snabbast växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16000 medarbetare.     

I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden.

Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet.  www.karolinska.se

Kontakt

Lisbet Meurling 
Funktionsområdechef
 08-585 828 83

Lars Hållström 
Funktionsområdechef
 08-585 809 73

Janis Gotsis 
Läkare/Chef
 08-585 850 48

Fackliga representanter

Läkarföreningen, Mitua Mehra, 070-790 67 90

Vårdförbundet, Mira Nyberg, 08 –585 80 352

Kommunal, Fredrika Holm, 070-08 567 52

Vision, Pernilla Helmersson, 070-167 12 99

 

Dela detta jobb

Specialistläkare till Perioperativ medicin och intensivvård Huddinge, en av Sveriges största sammanhållna anestesi- och operationsavdelningar

Karolinska Universitetssjukhuset