medrek.se

logga

Specialistläkare till Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken

Regioner
Utgår

2020-11-05

Ansök nu

Specialistläkare till Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken

Vi söker en specialistläkare i Rehabiliteringmedicin till vår engagerade, kompetenta och utvecklingsintresserade neuroläkargrupp vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm.

Till Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm kommer patienter som är 18 år och äldre efter att ha drabbats av hjärnskada, resttillstånd efter polio och andra neuromuskulära sjukdomar. Här finns också länets sjukvårdsanknutna mottagning för habiliteringsinsatser till vuxna med medfödda funktionshinder eller utvecklingsstörning. Vi har även en tonusmottagning där såväl botulinumtoxininjektioner som baklofenpumpar hanteras. På kliniken finns även högspecialiserad rehabilitering för patienter med långvarig smärta. Kliniken är Sveriges största inom rehabiliteringsmedicin och har länsuppdrag för högspecialiserad rehabilitering för patienter i Stockholms Region. Verksamheten bedrivs på Danderyds sjukhus samt en del av öppenvården i lokaler på Huddinge sjukhusområde. Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm är certifierad enligt CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities). Vi har också en aktiv forskningsverksamhet samt undervisning på grundutbildningarna läkarprogrammet, fysioterapeutprogrammet, psykologprogrammet och på ett flertal fristående kurser.

 

Arbetsuppgifter:

 

Arbetet omfattas av teambaserad högspecialiserad rehabilitering i öppenvård, dagvård och slutenvård för patienter med medelsvår och svår förvärvad hjärnskada. I våra arbetsuppgifter ingår också mottagningsverksamhet och beredskapsjourer. Specialistläkaren är ansvarig för och leder teamarbetet. Specialistläkaren är tillsammans med kollegor och teammedlemmar också delaktig i utveckling av nya och etablerade rehabiliteringsmedicinska metoder.

I arbetsuppgifterna ingår 

*att med teamet genomföra komplexa och holistiska rehabiliteringsmedicinska utredningar och rehabiliteringsplaner inkluderande kognitivrehabilitering samt tonusbedömningar och behandlingar

*att handlägga medicinska komplikationer som kan uppstå vid förvärvad hjärnskada

*att bedriva nätverksarbete med aktörer i omvärlden för att upprätthålla och skapa hållbara vårdkedjor 

 

Kvalifikationer:

 

Du är legitimerad läkare med specialistkompetens inom rehabiliteringsmedicin. Forsknings och utvecklingserfarenhet är meriterande

 

LUS-information:

 

Fyll i dina kontaktuppgifter digitalt och skicka in följande bestyrkta handlingar:

- Meritförteckning för läkare

- Legitimationsbevis läkare

- Bevis på specialistkompetens från Socialstyrelsen

- Ev bevis på medicine licentiat/doktorsexamen

- Ev publikationsförteckning

 

Vi ser helst att du scannar in ovan angivna handlingar och bifogar i ansökan.

Meritförteckning för läkare hittar du på vår hemsida www.ds.se/jobb

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Publicerad den 

Dela detta jobb

logga
Specialistläkare till Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken

Danderyds Sjukhus AB