medrek.se

Specialistläkare till vuxen-teamet vid Stockholm cystisk fibros-center

Regioner
Utgår

2020-07-17

Ansök nu

Specialistläkare till vuxen-teamet vid Stockholm cystisk fibros-center

Vi erbjuder
Stockholm cystisk fibros-center är beläget på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, på Albatross-mottagningen. Vi sköter patienter med cystisk fibros (CF) i alla åldrar uppdelat på två team, ett för vuxna och ett för barn. Vi söker nu efter en specialistläkare till vårt vuxenteam.

CF-centret är en öppenvårdsmottagning som bedriver ett tätt utvecklat teamarbete mellan läkare, sjuksköterskor, sjukgymnast/fysioterapeut, dietist, kurator, psykolog, teamsekreterare, BMA och forskningssjuksköterska. Vi har fantastiska och kompetenta medarbetare med lång erfarenhet. Vi värdesätter engagemang, teamkänsla, nytänkande, medarbetarskap och en stor dos humor. Vi har hög trivsel och många stannar länge på CF-centret.

CF-vården är inne i en spännande ny fas då vi sedan ett par år fått börja förskriva läkemedel som påverkar grundfelet vid CF.

Vården är högspecialiserad och håller högsta internationella klass. Vi har både inom- och utomlänspatienter, akuta och elektiva besök. ”Shared care” bedrivs med transplantationscenter och med inremitterande vårdenheter i landet. Lungtransplanterade patienter utgör en allt större del av centrets patienter.

Centret har en utåtriktad verksamhet (patienter/anhöriga, vårdpersonal, inremitterande med flera) samt ett ständigt pågående forsknings- och utvecklingsarbete.

Om tjänsten
Arbetet är varierande och består främst av mottagningsarbete, rond om inneliggande patient, behandlingskonferenser med det multi-professionella teamet respektive andra specialister, utåtriktat pedagogiskt arbete, utvecklingsarbete med mera.

Centret ansvarar för många intravenösa antibiotikabehandlingar (som startas på sjukhuset och sedan utförs av patienterna själva i hemmet, efter upplärning). Arbetet är självständigt samtidigt som det alltid finns andra läkare och team-medlemmar att diskutera med.

I tjänsten ingår jourarbete som CF-jour vilket är en jourlinje endast för centrets CF-patienter och för vårdpersonal i landet som sköter centrets CF-patienter. CF-jouren är öppen varje dag kl 8-22 och efter mottagningens öppettider är den i huvudsak en telefonjourlinje utan inställelsekrav. Rondarbete kan förekomma på helger.

Vi söker
Vi söker dig som har en gedigen medicinsk kunskap, tycker om att arbeta i team, har ett engagemang för kroniskt sjuka patienter och en långsiktig vilja att utveckla klinisk verksamhet.

Kvalifikationer
Specialist i Lungsjukdomar med erfarenhet av cystisk fibros-vård.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Vårt urvalsarbete kommer att ske fortlöpande i denna rekrytering.

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Till oss kommer svårt sjuka barn från hela landet. Vi vårdar barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar, olika akuta tillstånd och tar hand om för tidigt födda barn. Temat bedriver specialiserad och högspecialiserad vård, och har ett rikssjukvårdsuppdrag för viss avancerad barn- och ungdomskirurgi.

Med omkring 2 200 medarbetare är Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamt inom sju medicinska enheter och fyra omvårdnadsområden. Temat är organiserat i 20 patientflöden och cirka 160 patientgrupper inom barnsjukvårdsområdet.

Vi tar emot cirka 180 000 patientbesök per år, varav 55 000 akuta besök och har en omfattande klinisk forskning, utveckling och undervisning med brett internationellt samarbete. Vård bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge samt på Danderyds sjukhus.

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Dela detta jobb

Specialistläkare till vuxen-teamet vid Stockholm cystisk fibros-center

Karolinska Universitetssjukhuset