medrek.se

Om oss

Välkommen till Specialistmottagningen som samordnar medicinska resurser för vuxna inom psykiatri och beroende och är bemannad med psykiatriker, psykologer, psykoterapeuter, specialistsjuksköterskor, arbetsterapeut, socionom, medicinska sekreterare samt administrativ personal. Totalt ca 60 medarbetare.
 
Vi är en del av Tiohundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen. Här finns allt från Norrtälje sjukhus till hemtjänst, vårdcentraler, äldreboenden, BVC, mödravård, funktionsstöd, psykiatri och personlig assistans. Vi jobbar aktivt med forskning och nya tekniska lösningar, som elektroniska läkemedelslistor och journaler på surfplattor. Vårt arbete har uppmärksammats både nationellt och utomlands, och har gett oss flera fina utmärkelser. I patientenkäten har vår akutmottagning och en av våra vårdcentraler utsetts till bäst i Sverige. I vår medarbetarundersökning har vi topplacering inom Stockholms läns landsting. 
Du når oss enkelt med bekväm och wifi-utrustad direktbuss från Stockholm.  
 
Om tjänsten

Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats med möjlighet att utvecklas inom flera områden. Kompetensen och gemenskapen i gruppen är hög. Mottagningen befinner sig i en uppbyggnadsfas och det finns möjlighet att aktivt vara en del i att utveckla en välfungerande enhet där beroendevård och psykiatri förenats. Vi strävar efter att skapa en verksamhet som framgent kommer att vara ledande inom utredning och behandling för patienter med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik på en arbetsplats där vi alla trivs och delar med oss av våra erfarenheter och kompetenser.  

Du kommer främst vara placerad på vårt allmänpsykiatriska/neuropsykiatriska team där du primärt arbetar med utredning, bedömning och behandling. Utöver detta kommer du ha ett särskilt ansvar att vidareutveckla och ytterligare höja kvaliteten på bedömning, diagnostisering samt behandling av patienter när det gäller psykiatrisk problematik. Du kommer att bistå kollegor vid behov samt handleda och utbilda arbetskamrater avseende svårare ärenden. 
Du kommer att arbeta med metodutveckling, evidenssäkring, utvärdering samt organisationsutveckling. Allt i nära samverkan med närmsta chef och övriga medarbetare.  
 
Om dig

Vi söker dig som har utbildning eller pågående utbildning i specialisering klinisk psykologi och/eller neuropsykologiska funktionshinder. 
Du ska ha en bred kompetens såväl teoretiskt som praktiskt. Dina färdigheter är utredning, bedömning, diagnostik och behandling.  Du  har kunskaper som innefattar evidensbaserade psykologiska arbetsmetoder samt dess tillämpning, kunskap om farmakologiska behandlingar och dess samverkan med psykologisk behandling. Det är av stor vikt att du klarar att väga in och ta hänsyn till patienters och anhörigas önskemål parallellt med bedömning om vilka evidensbaserade insatser som är möjliga att erbjuda och genomföra.  
Du kan utvärdera effekten av insatser som ges. Du kan ge psykologisk konsultation till kollegor i olika yrkeskategorier, planera och hålla i psykologiska utbildningsinsatser för såväl kollegor som våra patienter, närstående och anhöriga. Erfarenhet av ledningsfunktion är meriterande. 
Vi arbetar i en organisation där gott bemötande och delaktighet står i fokus. Stor vikt läggs därför vid förmåga att skapa goda relationer samt vilja och förmåga att vara lyhörd och smidig i det vardagliga teamarbetet och i mötet med patienter och deras anhöriga. Arbetet kräver såväl god förmåga till respektfullt bemötande, smidighet och lyhördhet samt eget ansvarstagande, självständighet och egen förmåga att strukturera arbetsuppgifter. 

Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt.     
 
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter den kvalitet som mångfald tillför vår verksamhet.

Specialistpsykologer till Specialistmottagningen för Psykiatri och Beroende

Företag TioHundra
Regioner
Kategorier
Utgår

2018-11-04

Ansök nu

Dela detta jobb