medrek.se

Specialistsocionom

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-12-05

Ansök nu

Specialistsocionom

Luleå har både storstadens utbud och småstadens närhet. En hållbar kuststad med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med ungefär 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens 78 500 invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vill du också spela roll?

Socialförvaltningen har medborgarnas behov i centrum och utgår ifrån socialnämndens vision "Meningsfullt liv i Luleå". Med kvalitet, engagemang, omsorg och förståelse ska vi, inom ramen för vårt uppdrag och gällande lagstiftning, tillgodose behov som uppfyller våra medborgares önskemål.

Socialförvaltningen är indelad i verksamhetsområdena Folkhälsa och hälso- och sjukvård, Stöd och service, Socialpsykiatri och öppenvård, Myndighetsutövning socialtjänst samt Vård och omsorg.

ARBETSUPPGIFTER
Verksamhetsområde Myndighetsutövning socialtjänst söker specialistsocionom till bistånd/LSS. Som specialistsocionom ger du kvalificerat expertstöd och ärendehandledning till biståndshandläggare och chefer så att myndighetsutövning följer de lagar, föreskrifter, riktlinjer och beslut som gäller inom Socialtjänstens område. I uppdraget ingår även att introducera ny personal.

Du ansvarar för evidensbaserad praktik, bevaka förändringar i lagstiftningen, forskning samt informera verksamheterna när åtgärder behöver vidtas. Du sammanställer kunskapsunderlag, statistik, bidrar till utveckling av utredningsmetodik, samordnar och stödjer lokalt utvecklingsarbete samt arbetar med rutiner och riktlinjer på uppdrag av chef. I uppdraget ingår även att säkerställa kvalitén i myndighetsutövningens process och fungera som ett stöd till verksamhetens egenkontroll och internkontroll. Du hanterar avvikelser utifrån det sociala perspektivet och rådande lagstiftning. På uppdrag av chef granskar du specifika ärenden och vid särskilda komplicerade ärenden även handlägger du enskilda ärenden och är ett stöd i samband med besök. Du kan komma att ansvara för EU-processen samt förhandlingar i förvaltningsrätt och kammarrätt. Du ansvarar även för att inhämta relevant ärendeinformation samt skriva och sammanställa yttrande till IVO och JO.

Samverkan är en viktig del i uppdraget och du samarbetar kring övergripande kvalitetsfrågor i socialförvaltningens kvalitetsnätverk.

Som specialistsocionom bidrar du till:
• kvalitetssäkring av verksamheten
• ökad trygghet för våra brukare
• högre kvalitet på utredningar
• säkrare bedömningar
• bättre uppföljningar
• effektivare verksamhet
• ökad legitimitet för kommunens insatser
• en evidensbaserad praktik
• ökat förtroende för förvaltningens myndighetsutövning

Vilket sammanfattningsvis syftar till en ökad personalstabilitet och en bättre arbetsmiljö.

Kom och utvecklas tillsammans med oss! Välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan likvärdig akademisk examen. Du har flera års erfarenhet av myndighetsutövning inom Sol och LSS. Du utrycker dig väl i tal och skrift och har goda kunskaper inom handläggning och dokumentation. Meriterande är om du har erfarenhet av liknande uppdrag.

Dina personliga egenskaper har stor betydelse. Vi söker dig som har helhetssyn och har mycket god förmåga att samverka, kommunicera, analysera och konsekvensbeskriva, lösa problem och motivera. Du är lyhörd, samarbetsorienterad, prestigelös, kommunikativ och nyskapande. Du har god kunskap om förändringsledning, kvalitetsarbete och har mycket god förmåga att organisera samt strukturera ditt arbete. Du har alltid fokus på kvalitet och lärande i det du gör. Du är mål- och resultatfokuserad, ser positivt på förändringsarbete och har tilltro till att du och andra kan, vill och vågar.

ÖVRIGT
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns värdegrund där ledorden är Engagerade, Ansvarstagande och Kompetenta.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Tips!
Nyfiken på Luleå? flyttatilllulea.se
Följ oss på Facebook - Jobba i Luleå kommun
Alla våra lediga jobb finns på lulea.se/ledigajobb

Dela detta jobb

Specialistsocionom

Luleå kommun - Socialförvaltningen