medrek.se

ST-chef/sektionschef Danderyd, Medicinsk enhet Neonatologi

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-08-02

Ansök nu

ST-chef/sektionschef Danderyd, Medicinsk enhet Neonatologi

Vill du vara med och leda utvecklingen av blivande specialister vid Medicinsk Enhet Neonatologi? Då erbjuder vi dig en unik möjlighet att ingå i en dynamisk, entusiastisk och utvecklande ST-organisation.

Du kommer att samarbeta med ME Neonatologis övriga Sektionschefer, ST-studierektor, Omvårdnadsansvariga samt specialistläkargrupp och omvårdnadspersonal. Läs mer om Karolinskas universitetssjukhusets organisation.

Om oss
Inom ME Neonatologi erbjuder vi högspecialiserad neonatal intensivvård, neonatalvård, hemsjukvård och mottagningsverksamhet. Vi ansvarar för neonatalvården för barn födda vid förlossningsavdelningarna på Karolinska Huddinge, Karolinska Solna och Danderyds sjukhus samt regionens prematuritetsvård för barn födda före 28:e graviditetsveckan och övrig högspecialiserad neonatalvård. Vi utgör en nationell resurs inom neonatal barnkirurgi, barnkardiologi, nefrologi, hepatologi, metabola sjukdomar och neonatal neurologi och driver en nationell transportverksamhet, NeoPETS.

Med ett underlag på drygt 30 000 förlossningar per år i regionen, 54 slutenvårds- och 40 hemsjukvårdsplatser är neonatologin vid Karolinska Universitetssjukhuset norra Europas största regioncentrum. Vi är totalt cirka 450 medarbetare. Vår vårdfilosofi är familjecentrerad vård och vår verksamhet inrymmer också Karolinska NIDCAP Training Center. Vi har moderna avdelningar i Huddinge, Solna och Danderyd med möjlighet till samvård av nyförlösta kvinnor. Verksamheten är fullt ut integrerad med en stark experimentell, epidemiologisk och klinisk forskning.

Om tjänsten
Neonatalsektionen i Danderyd ansvarar för barn som föds på någon av de två förlossningsklinikerna DS Sjukhus AB respektive BB-Stockholm med tillsammans nästan 11 000 förlossningar per år. Avdelningen har i nuläget 18 vårdplatser. I uppdraget ingår akut omhändertagande av alla barn i behov av stabilisering, neonatalvård av barn från graviditetsvecka 32 födda i Danderyd samt neonatalvård av patienter födda på andra sjukhus i övriga regionen men i behov av neontalvård.

Som Sektionschef (SC) har du ett sammanhållet medisinskt ansvar för patienterna inom sektionen samt tillsammans med övriga sektionschefer ett ansvar för patienterna inom verksamheten. SC har även ett sammanhållet ansvar för integration av vård (utfall/kvalitet och produktion) och FoU, samt för ekonomi och medarbetare.

ST-läkarna inom neonatologi är en mycket aktiv arbetsgrupp som driver på förändring, utveckling och är forskningsaktiva. Som ST-chef har du personal- och ekonomiansvar för ST-läkare och vikarier och ansvarar även för rekryteringen av ST-läkare. Som förstalinjechef har du ansvar för cirka 15 ST-läkare i neonatologi, vikarierande underläkare och randande ST-läkare. I chefskapet ingår medarbetaransvar med bland annat löne- och utvecklingssamtal samt arbetsmiljöansvar.

Tillsammans med ST-studierektor ansvarar du för planering av ST-utbildningen och utbildningen av underläkare och för att utveckla utbildningen i neonatologi till en ledande nationell och internationell nivå. Tillsammans med övriga läkarchefer har du ansvar för läkarbudgeten. Du rapporterar till verksamhetschefen för ME Neonatologi och ingår i verksamhetens ledningsgrupp.

Tjänstegrad (specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare) beroende på meriter enligt Karolinska Universitetssjukhusets kriterier för respektive tjänstegrad. För chefsuppdraget avsätts 50% av en heltidstjänst. Övrig tid tjänstgör du kliniskt.

Vi söker
Vi söker dig som är engagerad, lyhörd och har en väl utvecklad kommunikativ förmåga. Du är samarbetsinriktad och arbetar aktivt med att skapa en god arbetsmiljö med delaktiga och engagerade medarbetare. Du är tydlig i ditt ledarskap och har samtidigt helhetssyn med förmåga att fatta strategiska beslut och visa vägen framåt i en organisation i förändring.

Som ledare förväntas du vara ett föredöme, visa personlig omtanke och motivera och inspirera dina medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och i organisationen. Du har ett uttalat patientfokus samt en mycket hög klinisk och vetenskaplig kompetens inom neonatologi.

Självklart delar du våra värderingar Ansvar - Medmänsklighet – Helhetssyn och vår vision Patienten först – tillsammans skapar vi den bästa vården.

Kvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistkompetens inom neonatologi.

Du har stort intresse för forskning och utbildning. Du har erfarenhet av och intresse för verksamhetsutveckling. Tidigare chefs- och ledarerfarenhet samt disputation och aktiv forskning är meriterande. Mycket goda kunskaper i svenska samt engelska i tal och skrift.

Ansökan
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna!

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. Personligt brev
2. CV
3. Kompletta ansökningshandlingar för LUS-tjänst, se nedan
4. Genomförda tester (MAP och Matrigma)

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte.

Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Till oss kommer svårt sjuka barn från hela landet. Vi vårdar barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar, olika akuta tillstånd och tar hand om för tidigt födda barn. Temat bedriver specialiserad och högspecialiserad vård, och har ett rikssjukvårdsuppdrag för viss avancerad barn- och ungdomskirurgi.

Med cirka 2 200 medarbetare är Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamt inom sju medicinska enheter och fyra omvårdnadsområden. Temat är organiserat i 20 patientflöden och cirka 160 patientgrupper inom barnsjukvårdsområdet.

Vi tar emot omkring 180 000 patientbesök per år, varav 55 000 akuta besök och har en omfattande klinisk forskning, utveckling och undervisning med brett internationellt samarbete. Vård bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge samt på Danderyds sjukhus.

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Dela detta jobb

ST-chef/sektionschef Danderyd, Medicinsk enhet Neonatologi

Karolinska Universitetssjukhuset