medrek.se

ST-Studierektor i Akutsjukvård, Huddinge, Tema Akut och Reparativ Medicin

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-03-02

Ansök nu

ST-Studierektor i Akutsjukvård, Huddinge, Tema Akut och Reparativ Medicin

Inom Verksamhetsområdet Medicinsk Enhet Akut i Huddinge arbetar akutläkare och internmedicinare tillsammans. Hela vår verksamhet är fördelad på två siter, Solna och Huddinge. På båda siter bedriver vi bred vård av akut sjuka patienter i ett högt flöde där varje patient och medarbetare är viktig. Akutmottagningen i Huddinge är en av Sveriges största och tar emot ca 55 000 patientbesök per år. Årligen vårdas mer än 7 000 akut sjuka patienter på våra akutvårdsavdelningar MAVA, MIMA, AVA, KAVA.

Om oss
Vi arbetar kliniskt i alla våra jourlinjer vid akutmottagningen. Totalt är vi drygt 100 läkare läkare med huvudsakligt tjänstgöringsställe i Huddinge. Vi har cirka 30 ST-läkare i akutsjukvård anställda. Under 2020 blir fem av dessa färdiga specialister.

Om tjänsten
Som ST-studierektor inom verksamhetsområdet är du delaktig i hela utbildningsprocessen av ST-läkare. Detta innefattar planering, genomförande, uppföljning och utvecklingsarbete av ST-läkarnas utbildningstid. Du ansvarar för ST-läkare som har sin utbildning förlagd framför allt i Huddinge.

Inom verksamhetsområdet finns även en parallell utbildningsstruktur med ST-läkare i akutsjukvård och internmedicin på Solna-siten. I din roll kommer du samarbeta mycket med de andra studierektorerna för att skapa ett gemensamt utbildningsprogram för ST-läkarna.

Utöver ansvaret som studierektor arbetar du även som specialistläkare inom funktionen. Exempel på arbetsuppgifter är:
• Övergripande ST-planering. Både på kort och lång sikt
• Upprättande av ST-kontrakt
• Samordning av interna och externa sidoplaceringar och utbildningar
• Bidragande till att handledarna har rätt förutsättningar och stödja dem i deras arbete
• Kvalitetsgranskning av ST-processen
• Sammankallande till ST-kollegier
• Samarbeta med forsknings- och utbildningschef på Temat
• Avstämning med verksamhetschef, sektionschef samt ST-, och UL-chefer

Som läkare i det kliniska arbetet deltar du kliniskt i alla våra jourlinjer vid Akutmottagningen. I Huddinge startar vi under våren 2020 upp en pilot för en arbetstidsmodell för akutläkare enligt den akutläkar-modell som finns på SÖS och i Linköping sedan många år tillbaka.

Anställningsform
Studierektorn anställs i linjen där vederbörande har sin huvudsakliga kliniska tjänstgöring. Uppdraget som studierektor motsvarar 50% av en heltid och kombineras med arbete inom grundanställningen.

Arbetsuppgifter
I uppdraget som studierektor är du direkt underställd Sektionschef akutsjukvård. Du förutsätts ha ett nära samarbete med ST-, och UL-chefer, andra studierektorer inom verksamhetsområdet och i andra verksamheter, ST-handledare, sektionschefer och FoUU-företrädare.

Du ska verka för en ST-utbildning och ST-handledning av hög kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.

Kvalifikationer
Specialistläkare i akutsjukvård med stort intresse för utbildnings- och kompetensutvecklingsfrågor.
Meriterande: Forskningserfarenhet och tidigare arbete med undervisning och utbildning. Grundläggande handledar- och ledarskapsutbildning samt pedagogisk kompetens.

Om dig
Vi söker dig som känner dig trygg i din yrkesroll och har en positiv grundinställning. Du har stor social kompetens, kommunicerar tydligt, är lyhörd och är en god lagspelare. Du är strukturerad, ansvarsfull och har stort intresse av att vara med och forma framtidens akutsjukvård och nästa generations specialister.

Vi ser gärna att du har en vilja att utveckla och förbättra redan befintliga planer på ett innovativt vis.

Det är viktigt att du har en god förmåga att samarbeta med andra liksom att du anser det viktigt att bidra till förändrings- och förbättringsarbete med patientens bästa i fokus. Du bemöter patienter och kollegor med omtanke och respekt och bidrar med din kunskap och entusiasm. 

Om du har ett forskningsintresse finns det goda möjligheter till forskning inom verksamhetsområdet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.
För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års och för överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

 

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.  

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

  • Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad  
  • Bevis om specialistkompetens  
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer  

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.  

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Meritförteckning för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, se vidare under "Ansökan läkartjänst".  

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

logo

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

 

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16000 medarbetare.     

I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden.

Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet.  www.karolinska.se

Dela detta jobb

ST-Studierektor i Akutsjukvård, Huddinge, Tema Akut och Reparativ Medicin

Karolinska Universitetssjukhuset