medrek.se

Sygeplejersker søges til Rigshospitalet, København

Har du lyst til at arbejde med kritisk syge børn på et højintensivt afsnit? 

Hjerte/Lungekirurgisk Intensiv afsnit i Hjertecenteret søger sygeplejersker til børneteamet. 

På stue 5 ligger en nyfødt dreng på 2 uger. Han er blevet opereret for en medfødt hjertefejl. Hans forældre er meget på stuen og deltager i størst mulig omfang i plejen af ham. Planen er at han i dag skal aftrappes fra respiratorbehandlingen og den medicin, der støtter hans blodtryk.  

På stue 10 ligger Kasper på 4 år. 

Han er hjerteopereret for 4. gang. Har været 5 døgn på ECMO. Han er nu ved at komme sig og er i gang med rehabilitering efter 17 dage på intensiv. Mor sover nu på stuen og deltager aktivt.  

På stue 8 ligger Freja som er 14 dage gammel. Hun har flere misdannelser ud over sin hjertefejl og det har gjort det vanskeligt at få hende ud af respiratoren. Mor malker ud ved siden af sengen. 

Afdelingen har i 2018 fået landsdækkende funktion for kirurgisk behandling af børn i alle aldre med medfødte hjertefejl, samt for ECMO behandling af børn over 2 år. På årsbasis opereres ca. 220 hjertebørn. Herudover behandles børn med alvorlige medicinske hjerteproblemer i den kritiske fase, samt børn med behov for anden form for thoraxkirurgi. Personalet arbejder meget selvstændigt, men i tæt samarbejde med sygeplejekollegaer og anæstesilæger. Forældrene inddrages tæt i plejen. Børnene er hyppigst indlagt i korte forløb på 2-5 døgn, men der kan være lange forløb på 2-3 måneder. 

Børneteamet ligger som en del af en stor vokseintensiv afdeling. Specialet er spændende idet jobbet rummer et meget bredt repertoire af intensive behandlingsteknikker, herunder avanceret respiratorterapi, dialyse, kompleks farmakologisk kredsløbsstøtte, samt mange typer af mekanisk cirkulationsstøtte hos de voksne patienter. Varetagelsen af kritisk syge patienter stiller store krav til den grundlæggende helhedsorienterede sygepleje, såvel som instrumentel højteknologisk pleje. Vi holder os løbende opdateret på udviklingen indenfor specialet for at optimere sygepleje og behandling til vores patienter.  

Afdelingens sygeplejersker fortæller, hvorfor de er ansat på 4141:  

” En fordybelse i én til to patientforløb ad gangen giver et unikt kendskab til den enkelte patient, dennes pårørende og patientens samlede forløb. Jeg kan lide, at arbejdet udfolder sig i et tæt tværgående samarbejde mellem de involverede faggrupper”  

- Charlotte  

”Som forholdsvis ny i afdelingen har jeg gennemgået et veltilrettelagt introduktionsprogram – det betyder, at min oplæring har været tryg og jeg føler fortsat, at jeg har backup. Nu glæder jeg mig til, at det bliver muligt at starte intensiv specialuddannelse”  

- Pernille  

”Der er mange gode faglige udfordringer og altid nyt at lære. Gode kolleger og aldrig to dage, der er ens. Der er mulighed for, at man kan fordybe sig i en arbejdsgruppe, gode forslag bliver positivt modtaget og udviklet i afdelingen. Jeg er glad for, at jeg har stor indflydelse på min vagtplan”  

- Tina  

”Efter 3 år er jeg fortsat fagligt udfordret og glædes over den gensidige respekt og tværfaglige sparring”  

- Maria  

Se her videoen om Hjerte/lungekirurgisk intensiv og læs om intensiv i Hjertecentret på Rigshospitalets hjemmeside. 

Har du lyst til at være med til at pleje vores unikke patienter så ring eller skriv til os.   

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen eller har du lyst til at besøge afsnittet, er du velkommen til at kontakte børneteamets afdelingssygeplejerske Helle Schiønning Svenson på tlf. 3545 6576. 

Vi tilbyder følgende:   

 • Et individuelt introduktions- og oplæringsprogram lagt i samråd med dig. Forløbet strækker sig over 8-12 uger, hvor du vil have faste kontaktsygeplejersker.  
 • Fokus på kompetenceudvikling  
 • Et afsnit der er på forkant med sit speciale   
 • Et solidt tværfagligt samarbejde 
 • Et godt arbejdsmiljø med fokus på hinandens trivsel   
 • Indflydelse på egen vagtplan med mulighed for ønsker. Er du til fast aften- eller nattevagt kan det tilbydes, efter oplæring. 
 • Intensiv specialuddannelse med start inden for de første 2 år.   

Det er en fordel, hvis du: 

 • Har nogle års erfaring som sygeplejerske 
 • Har specialerelevant erfaring som eks. Intensiv, Pædiatri, Neonatologi eller Kardiologi. 
 • Har noget erfaring med håndtering af iv-medicinering 
 • Har flair for/erfaring med håndtering af medicoteknisk udstyr. 

Ansættelsesvilkår:   

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 

Ansøgningsfrist torsdag den 1. februar 2019 kl. 12.00.  

Ansættelsessamtaler afholdes løbende, og ansættelsesdatoen fastlægges derfor i samarbejde med afdelingen og den nye medarbejder. 

Dela detta jobb