medrek.se

Två psykologer till Medicinsk psykologi, Beteendemedicin

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-02-01

Ansök nu

Två psykologer till Medicinsk psykologi, Beteendemedicin

Vill du arbeta med psykologiskt behandlingsarbete i framkant? Vi söker nu två legitimerade psykologer till två allmänna visstidsanställningar.

Vi erbjuder
En anställning som psykolog vid Karolinska Universitetssjukhuset ger dig möjlighet att arbeta med psykologisk behandling i framkant samt arbete med klinisk utveckling.

Självklart får du också ta del av de förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder.

Om tjänsten
Annonsen avser två allmänna visstidsanställningar med tillträde den 1 mars 2021 och som varar till och med 31 januari 2022. Vi arbetar primärt med patienter som remitteras internt från Karolinska Universitetssjukhuset, och träffar patienter i både Huddinge och Solna.

Hos oss arbetar du utifrån evidensbaserad psykologisk praktik och för patienter som i samband med somatisk sjukdom också upplever till exempel ångest, depression, sömnsvårigheter och smärta, men också rädsla och oro inför symptom, återinsjuknande och olika medicinska procedurer.

Vi arbetar med barn, ungdomar och deras föräldrar samt med vuxna, med den övergripande målsättningen att hjälpa patienter att uppnå så god funktion, hälsa och livskvalitet som möjligt.

Ett omfattande nytillkommet uppdrag från och med 2020 är att följa upp personer som har varit sjuka i covid-19, utifrån ett psykologiskt perspektiv och erbjuda psykologiska bedömningar, utredningar och behandlingsinsatser. Den utlysta tjänsten innefattar också arbete inom ramen för detta nya uppdrag.

Om verksamheten
Medicinsk psykologi vid Karolinska Universitetssjukhuset är en del av Funktion Hälsoprofessioner och organiserar kliniskt verksamma psykologer på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge.

Vi utgör en multiprofessionell Medicinsk Enhet med cirka 60 legitimerade psykologer och sju stycken PTP-psykologer.

Vi arbetar med psykologisk bedömning, utredning och behandling inom olika delar av den somatiska sjukvården. Medicinsk Psykologi har även samarbete med Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, avdelningen för psykologi vid Karolinska Institutet.

Vi söker
För att trivas i rollen som psykolog på Karolinska Universitetssjukhuset är det viktigt att du är trygg i dig själv och har förmåga att anpassa dig beroende på situation.

Du uppskattar att ha många kontaktytor, ser fördelarna med att vara del av ett team med olika kompetenser, samarbetar mot gemensamma mål och bidrar med engagemang för att ni gemensamt ska kunna utveckla vården.

Ditt arbetssätt präglas av struktur och du har förmåga att på egen hand planera och avgränsa dina uppgifter.

Självklart ger du ett gott bemötande till alla som du möter i ditt arbete - patienter, deras föräldrar/anhöriga och dina kollegor.

Intresse och erfarenhet av utvecklingsarbete och forskning värderas högt, liksom förmågan att ta till sig nya metoder.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Kvalifikationer 

Krav:

  • Legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård.

Meriterande:

  • Erfarenhet av att bedöma och behandla barn, ungdomar och vuxna patienter
  • Erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete i somatisk vård
  • Erfarenhet av neuropsykologiska utredningar


Information om tjänsten lämnas av: 
Mike Kemani, Sektionschef Beteendemedicin
Telefon: 0722542626
E-post: mike.kemani@sll.se

Linda Holmström, Verksamhetschef Medicinsk Psykologi
Telefon: 0725984002
E-post: linda.homstrom@sll.se

Varmt välkommen med din ansökan! 

Vi ser fram emot att få veta mer om dig och att få berätta mer om vår verksamhet och de möjligheter den ger dig.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:  

1. CV

2. Personligt brev

3. Övriga bilagor (bilagor bifogas i förekommande fall)
- Yrkeslegitimation 

Intervjuer kommer att genomföras fortlöpande under utlysningstiden.

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Kontroll av arbets- och uppehållstillstånd kommer att ske i samband med intervju.

Professionerna arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped och psykolog har patientens hälsa och funktion som gemensam nämnare och samlas under benämningen Hälsoprofessioner. Varje profession har unik kompetens och bedriver högspecialiserad vård, forskning och utbildning inom sitt kompetensområde. Hälsoprofessionerna är samlade i en organisation för att på bästa sätt möta patienternas behov samt skapa välfungerande teamarbeten med sjukhusets teman och övriga funktioner.

Inom funktionen utför man både diagnostik och behandling och arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Här finns särskild kompetens kring patientrelevanta utfallsmått med fokus på funktion och livskvalitet. Inom funktionen bedrivs också forskning inom alla patientgrupper, utbildning på grund- och avancerad nivå liksom forskarutbildning tillsammans med Karolinska Institutet och andra lärosäten.

Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

OBS: Vi kommunicerar främst med e-post från vårt rekryteringssystem. För att säkerställa att alla mejl kommer fram rekommenderar vi följande:
- när du får bekräftelsemejl på din ansökan, spara avsändaren som kontakt
- se över dina filterinställningar för skräppost
- hålla utkik i din skräppost.

Dela detta jobb

Två psykologer till Medicinsk psykologi, Beteendemedicin

Karolinska Universitetssjukhuset