medrek.se

Universitetsbarnmorska med specialområde utbildning

Regioner
Kategorier
Utgår

2018-12-19

Ansök nu

Universitetsbarnmorska med specialområde utbildning

Är du barnmorska med en doktorsgrad och intresserad av pedagogik och kompetensutveckling så söker vi dig!

Karolinska Universitetssjukhuset söker nu en disputerad barnmorska med pedagogisk kompetens och vilja att driva strategiska frågor gällande utbildning inom patientområde Graviditet och Förlossning. Du ska vilja ansvara för, på strategisk nivå, hur våra medarbetare och studenter utvecklas genom kompetensutveckling, handledning och gemensamt lärande. Du bör ha en fot både i den akademiska och den pedagogiska världen.

Om tjänsten

Övergripande i tjänsten ingår att:  

• Att handleda kollegor inom forskning alt. pedagogiskt förbättringsarbete  

• Att handleda och planera kvalitet- och förbättringsarbete inom verksamheten specifikt och övergripande inom området  

• Att handleda uppsatser på avancerad nivå  

• Att bedriva egen forskning inom verksamheten eller forskning som gynnar verksamheten  

Specifikt i tjänsten ingår att:  

• Utifrån den obstetriska slutenvårdsenhetens ansvara och planera för genomförandet av det strategiska arbetet inom området utbildning  

• Identifiera och tillsammans med omvårdnadschefer, verksamhetsenhetschefer och omvårdnadsansvarig prioritera områden för förbättringsarbete och strategier inom området utbildning. Initiera utbildningsaktiviteter tillsammans med ledning utifrån enhetens mål/behov  

• Delta och leda, alternativt stödja utbildning av personal och studenter, ffa med fokus på studentmiljö och interprofessionellt lärande. Du initierar även implementering av evidens gällande pedagogiska metoder och strategier  

 • Följa upp, sammanställa och presentera nyckeltal ur styrkort på enhetens nivå  

 • Planera, genomföra och utvärdera, föreslå utbildningar i relation till enhetens mål/behov framförallt inom kunskapsområdet normal förlossning och eftervård  

•  Skapa nätverk och kontakter för att utveckla patentområdets utbildningsmiljö och strategier  

•  Delta i konferenser/nätverk etc. i syfte att sprida och inhämta kunskap. Representera och marknadsföra Patientområde Graviditet och Förlossning Solna och Huddinge  

• Initiera och bedriva forskning inom kompetensområdet för kliniken viktiga områden. Arbeta för att den forskning som bedrivs på kliniken är tvärprofessionell och har ett tydligt patientperspektiv  

 Tjänsten är 100 % med 50 % områdesspecifikt, 20 % egen forskning och 30 % patientnära arbete.

Vi söker

Vi söker dig som ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet samt som finner dig i en föränderlig vardag. Vidare vill vi att du är bra på att kommunicera och att du har för vana att säkerställa att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter samt att du trivs med att jobba självständigt.

Kvalifikationer

Legitimerad barnmorska med doktorsexamen, samt klinisk erfarenhet inom specialitet (minst 8 år) och Handledarutbildning 7.5hp samt Pedagogisk kurs minst 7.5hp.

Tillsättning som Biträdande Universitetsbarnmorska / Universitetsbarnmorska sker efter vederbörliga beslut från bedömningsgruppen för sjuksköterskor/barnmorskor på Karolinska Universitetssjukhuset

Dokumenten som bifogas ska vara läsbara, fullstora och rättvända. Skanna gärna.  

Sökande fyller i meritförteckning enligt kompetensmodell för sjuksköterskor/barnmorskor, underskriven av sökande samt vidimerad med 2 personer och bifogar till ansökan:

  • Bevis om legitimation som barnmorska från Socialstyrelsen       

  • Bevis på magisterexamen

  • Bevis på masterexamen

  • Bevis på medicine licentiatexamen

  • Bevis på medicine doktorsexamen

  • Publikationsförteckning

  • Intyg på genomgångna kurser

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Samtliga korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar. 
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser. 

logo

Stockholms läns landsting är en av landets största arbetsgivare med ett livsviktigt uppdrag. Vi ger två miljoner invånare en effektiv kollektivtrafik och en god hälso- och sjukvård i landets snabbast växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16000 medarbetare.     

I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden.

Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet.  www.karolinska.se

Kontakt

Susanne Albertsson 
Vårdenhetschef PO Graviditet och förlossning
 072-596 83 37

Fackliga representanter

Vårdförbunder 08-517 72 968

 

Dela detta jobb

Universitetsbarnmorska med specialområde utbildning

Karolinska Universitetssjukhuset