medrek.se

Verksamhetschef medicin till Gynekologi och Reproduktionsmedicin

Ansök nu

Verksamhetschef medicin till Gynekologi och Reproduktionsmedicin

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig, att vara med när Karolinska justerar sin verksamhetsmodell och inför den nya viktiga rollen verksamhetschef medicin inom Gynekologi och Reproduktionsmedicin i vårt nya Tema Kvinnohälsa. Inom flera av patientområdets verksamheter är vi nationellt och internationellt ledande.

Självklart får du också ta del av de förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder.

Om oss

Gynekologi och Reproduktionsmedicin omfattar all benign gynekologisk vård och verksamhet inom reproduktionsmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna. Uppdraget omfattar ett mångsidigt gynekologiskt fält med bredd och spets, ett högspecialiserat uppdrag inom reproduktionsmedicin och ett avancerat uppdrag inom reproduktiv hälsa.

Du kommer tillsammans med sektionscheferna och omvårdnadscheferna utveckla och driva verksamheten inom Gynekologi och Reproduktionsmedicin, dessutom kommer du att ha möjlighet att vara med och forma det nya Temat som bildades 1 januari 2020.

Om tjänsten

Du ansvarar för den löpande verksamheten och bevakar att verksamheten bedrivs med hög patientsäkerhet och god kvalitet, att arbetsmiljön är tillfredsställande samt att verksamheten följer gällande miljö-, säkerhets- och arbetsmiljökrav. Du tillsätter nödvändiga resurser och vidtar åtgärder för att eliminera eller reducera eventuellarisker. Du kommer också att ansvara för upprätthållande av nödvändig kompetens inom verksamheten för att kunna fullgöra uppdraget.

Vidare ansvarar du för verksamhetens resultat, budget och resursernas användning samt har du ett helhetsansvar för personal, lokaler och utrustning. Tillsammans med andra verksamhetschefer inom omvårdnad och medicin upprätthåller du effektiva samverkansstrukturer samt säkerställer att vårdgivaren kan uppfylla sitt Forskning och Utbildning åtagande. Du kommer i rollen som verksamhetschef att ha ansvar för både det medicinska och omvårdande uppdraget. 

Inom ramen för tilldelat uppdrag tillser du att medicinska bedömningar, diagnostik och behandlingar följer gällande krav på god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodoser patienternas behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet enligt HSL och PSL samt övriga författningar och lagstiftningar som är relevant för uppdraget.

Du rapporterar till temachef samt är verksamhetens och Karolinskas representant så väl internt som externt. Vidare så ska du tillse att omvårdnad följer gällande krav på god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodose patienternas behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet enligt HSL och PSL samt övriga författningar och lagstiftningar som är relevant för uppdraget.

Vi söker

Du ser helheten och tar strategiskt hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Ditt arbete är organiserat enligt tydliga processer. Du samarbetar aktivt med andra för att nå gemensamma uppdrag och mål. Du har engagemang för att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas samt brinner för att förbättra vårdprocesser tillsammans med andra. Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i vårdmötet.

Som person är du lyhörd för andras behov och har en tydlig och anpassningsbar kommunikation. Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja och bidra till deras utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang.

Du ansvarar för verksamhetens resultat varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändrar sig.

Kvalifikationer 

Krav:  
Vi söker dig som har mycket god akademisk kompetens, företrädesvis disputerad, samt har erfarenhet av forskning och utbildning. Du har djup specialistkompetens inom obstetrik och gynekologi. Vidare söker vi dig som är en erfaren ledare med erfarenhet från klinisk verksamhet och som tidigare varit första linjens chef.

Meriterande:  
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från reproduktionsmedicin.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt

Namn: Michelle Borin
Epost: michelle.borin@novare.se
Telefon: 0763174692

Namn: Mitra Frost
Epost: mitra.frost@novare.se
Telefon: 0736409239

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:  

1. Personligt brev  

2. CV

3. Övriga bilagor ( bilagor bifogas i förekommande fall)  

- Yrkeslegitimation  

- Bevis om specialistkompetens  

 

Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Tema Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård inom Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Solna. Verksamheten omfattar såväl normal som högspecialiserad verksamhet inom alla våra vårdområden och med nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin. Genom ett omfattande arbete med kvalitetsuppföljning, forskning, undervisning och utveckling strävar vi efter att vara ledande inom både medicin och omvårdnad på nationell och internationell nivå. Vi arbetar i team både på vårdgolvet och i ledningen. Temat har ca 650 medarbetare. 

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Dela detta jobb

Verksamhetschef medicin till Gynekologi och Reproduktionsmedicin

Karolinska Universitetssjukhuset