medrek.se

Verksamhetschef Medicinsk enhet Endokrinologi

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-01-01

Ansök nu

Verksamhetschef Medicinsk enhet Endokrinologi

Vill du vara med och leda framtidens hälso- och sjukvård?

Vår vision ”Patienten först – tillsammans skapar vi den bästa vården” är vägledande när vi på Karolinska Universitetssjukhuset bygger en verksamhet som skapar tydligt värde för patienter och samhälle. En viktig del i vår verksamhet är värdebaserad vård, där vården i allt större utsträckning styrs utifrån de utfall och resultat som skapar mest värde för patienten. Vår tematiska organisation baseras på patientflöden, som följer patientens väg genom vården. 

Vi erbjuder
Inom Medicinsk enhet Endokrinologi finns en omfattande verksamhet inom endokrinologi och diabetologi med utredning, behandling, undervisning och forskning inom alla specialitetens områden. Ett profilområde på sjukhuset är diagnostik och vård av sällsynta sjukdomar. Arbetet sker i interdisciplinära team med nära samarbete med klinisk och preklinisk forskning och utbildning, klinisk genetik och Karolinska Universitetslaboratoriet samt Sci Life. Vården är organiserad i tre patientflöden och vi har vår verksamhet på båda sjukhusets siter (Huddinge och Solna).

De tre patientflödena är:

Endokrinologi
I patientflödet Endokrinologi bedrivs högspecialiserad utredning och behandling av sjukdomar i hormonproducerande organ och metabola rubbningar som exempelvis hypofyssjukdomar, binjuresjukdomar och sällsynta sjukdomar.

Diabetes och metabolism
I patientflöde Diabetes och Metabolism utreder och behandlar vi patienter med folksjukdomar som diabetes, osteoporos samt ärftliga lipidrubbningar.

Andrologi, sexualmedicin och transmedicin
Vi bedriver verksamhet i tre underavdelningar och övergripande syftet med verksamheten är att förebygga sexuell och reproduktiv ohälsa och sexuellt våld. Vid mottagningen koordineras och sköts utredning och behandling även långsiktigt av könsdysfori hos patienter över 18 år.

Läs mer om Tema Inflammation och infektion här!

Om tjänsten
Som verksamhetschef har du ansvar för den personal, de lokaler, den utrustning och den budget som av temachefen pekats ut ska ingå i din verksamhet.  

Du ansvarar lokalt för den löpande verksamheten och ska bevaka att verksamheten bedrivs med hög patientsäkerhet och god kvalitet, att arbetsmiljön är tillfredsställande samt att verksamheten följer gällande miljö-, säkerhets- och arbetsmiljökrav.

Inom ramen för tilldelat uppdrag ska du tillse att medicinska bedömningar, diagnostik och behandlingar följer gällande krav på god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodoser patienternas behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet enligt HSL och PSL samt övriga författningar och lagstiftningar som är relevant för uppdraget.

Du ska även tillsätta nödvändiga resurser och vidta relevanta åtgärder för att eliminera eller reducera eventuella risker. Du kommer också att ansvara för upprätthållande av nödvändig kompetens inom verksamheten för att kunna fullgöra uppdraget.

Vidare ska du ansvara för verksamhetens budget och resursernas användning samt ha ett samlat resultatansvar för verksamheten.

Du ska tillsammans med andra verksamhetschefer upprätthålla effektiva samverkansstrukturer samt säkerställa att vårdgivaren kan uppfylla sitt Forskning- och Utbildningsåtagande.

Du rapporterar till temachef samt är verksamhetens och Karolinskas representant så väl internt som extern.

Vi söker
Vi söker dig som är minst disputerad och har god akademisk kompetens och erfarenhet av forskning och utbildning. Du har god specialistkompetens inom relevant kunskapsområde för verksamhetens patienter. Du har erfarenhet av att leda komplexa verksamheter.

Dig som ser helheten och tar strategisk hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Ditt arbete är organiserat enligt tydliga processer. Du har engagemang för att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas samt brinner för att förbättra vårdprocesser tillsammans med andra. Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i vårdmötet.

Som person är du lyhörd för andras behov och har en tydlig och anpassningsbar kommunikation. Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja och bidra till deras utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang.

Du ansvarar för verksamhetens resultat varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändrar sig.

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn och vår vision Patienten först- tillsammans skapar vi den bästa vården

Varmt välkommen med din ansökan!

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla: 
1. Personligt brev
2. CV
3. Genomförda tester (För dig som inte är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset idag)

  • Bevis om specialistkompetens  (i förekommande fall)
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer.

Ansökan 
För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset så använder vi i vår rekryteringsprocess oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset är ansökan inte komplett förrän du genomfört testerna.  

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

logo

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare och vi har ett livsviktigt uppdrag. Vårt ansvar är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i landets snabbaste växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

 

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16000 medarbetare.     

I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden.

Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet.  www.karolinska.se

Dela detta jobb

Verksamhetschef Medicinsk enhet Endokrinologi

Karolinska Universitetssjukhuset