medrek.se

Verksamhetschef till Barnoperation, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-05-16

Ansök nu

Verksamhetschef till Barnoperation, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Vill du ansvara för ett av barnsjukvårdens flaggskepp hos Karolinska Universitetssjukhuset?

 Vi erbjuder en bred och central ledarroll inom ett av Skandinaviens största universitetssjukhus. Som verksamhetschef kommer du att ha stort ansvar för att forma framtidens vård, forskning och utbildning inom Barnoperation Barn Perioperativ Medicin. 

På barnoperation finns ett högspecialiserat team med ett högt interprofessionellt kunskapsutbyte tillsammans med våra opererande specialiteter. Här utförs bland annat högspecialiserad barnkirurgi/ortopedi, avancerad missbildnings-, tumör-, neonatal-, trauma- och neurokirurgi.
Vi arbetar i nya lokaler med toppmodern operationsmiljö. Vi bedriver högspecialiserad barnsjukvård med stort utomläns- och regionvårdsuppdrag.

 Här blir du en viktig del av en internationellt och nationellt ledande verksamhet i ständig utveckling.

Om tjänsten
Som verksamhetschef ansvarar du för den löpande verksamheten och bevakar att verksamheten bedrivs med hög patientsäkerhet och god kvalitet, att arbetsmiljön är tillfredsställande samt att verksamheten följer gällande miljö-, säkerhets- och arbetsmiljökrav. Du tillsätter nödvändiga resurser och vidtar åtgärder för att eliminera eller reducera eventuella risker. Du kommer också att ansvara för upprätthållande av nödvändig kompetens inom verksamheten för att kunna fullgöra uppdraget.

 Vidare ansvarar du för verksamhetens resultat, budget och resursernas användning samt har du ett helhetsansvar för personal, lokaler och utrustning.

 Tillsammans med andra verksamhetschefer inom omvårdnad och medicin upprätthåller du effektiva samverkansstrukturer samt du säkerställer att vårdgivaren kan uppfylla sitt Forskning och Utbildning åtagande. 

Du kommer i rollen som verksamhetschef att ha ansvar för både det medicinska uppdraget och omvårdnadsuppdraget. Inom ramen för tilldelat uppdrag ska du

  • tillse att medicinska bedömningar, diagnostik och behandlingar följer gällande krav på god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodoser patienternas behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet enligt HSL och PSL samt övriga författningar och lagstiftningar som är relevant för uppdraget.

  • tillse att omvårdnad följer gällande krav på god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodose patienternas behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet enligt HSL och PSL samt övriga författningar och lagstiftningar som är relevant för uppdraget.

 Du rapporterar till temachef samt ingår i temats ledningsgrupp, är verksamhetens- och Karolinskas representant så väl internt som externt.

 Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet

– Helhetssyn och vår vision Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.

Vi söker
Vi söker dig som har mycket god akademisk kompetens, företrädesvis disputerad, samt har erfarenhet av forskning och utbildning. Du har djup specialistkompetens inom barnsjukvård. Vidare söker vi dig som är en erfaren ledare med erfarenhet från klinisk verksamhet och som tidigare varit första linjens chef.

Du ser helheten och tar strategiskt hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Ditt arbete är organiserat enligt tydliga processer. Du samarbetar aktivt med andra för att nå gemensamma mål. Du har engagemang för att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas samt brinner för att förbättra vårdprocesser tillsammans med andra. Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i vårdmötet. Som person är du lyhörd för andras behov och har en tydlig och anpassningsbar kommunikation. Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja och bidra till deras utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang. Du ansvarar för verksamhetens resultat varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändrar sig.

Ansökan 
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

Välkommen med din ansökan!  

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:

1. Karolinskas meritförteckning för läkare
2. Genomförda tester (MAP och Matrigma)
3. Övriga bilagor (bilagor bifogas i förekommande fall)

  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)

  • Bevis om docentur (i förekommande fall)

  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer (i förekommande fall)

- Personligt brev (frivilligt)

Till oss kommer svårt sjuka barn från hela landet. Vi vårdar barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar, olika akuta tillstånd och tar hand om för tidigt födda barn. Temat bedriver specialiserad och högspecialiserad vård, och har ett rikssjukvårdsuppdrag för viss avancerad barn- och ungdomskirurgi.
Med ca 2200 medarbetare är Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamt inom sju medicinska enheter och fyra omvårdnadsområden. Temat är organiserat i 20 patientflöden och ca160 patientgrupper inom barnsjukvårdsområdet. Vi tar emot ca 180 000 patientbesök per år, varav 55 000 akuta besök och har en omfattande klinisk forskning, utveckling och undervisning med brett internationellt samarbete.
Vård bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge samt på Danderyds sjukhus.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus.

Kontakt
Svante Norgren 
Temachef
08-517 749 80

Dela detta jobb

Verksamhetschef till Barnoperation, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Karolinska Universitetssjukhuset