medrek.se

Vi på ME Övre buk söker en Omvårdnadschef till vårdavdelning Matstrupe och magsäck

Ansök nu

Vi på ME Övre buk söker en Omvårdnadschef till vårdavdelning Matstrupe och magsäck

Vill du vara med och leda hälso- och sjukvård in i framtiden på en ny avdelning?

Medicinska enheten (ME) Övre buk är ett av fem ME inom Tema Cancer. ME Övre buk bedriver högspecialiserad vård vid såväl cancersjukdomar som benigna tillstånd i organen i bukens övre del.   Vi utreder och behandlar diagnoser inom esofagus, ventrikel, duodenum, pankreas, lever och gallvägar.

Vi startar nu ett spännande ombyggnadsprojekt av vår vårdavdelning Matstrupe och magsäck, i denna process ingår att förbättra arbetssätt, stärka våra processer och samarbeten inom flödet. Vägledande för detta arbeta är att fortsatt sätta patienten först och att vi tillsammans skapar den bästa vården i linje med vår vision ”Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag”.

Vi söker nu en omvårdnadschef (OVC) till Huddinge
Du kommer vara anställd inom Medicinska enheten Övre Buk. På avdelningen Matstrupe och magsäck behandlas och vårdas patienter med olika former av maligna tumörer i matstrupe och magsäck. Här bedrivs högspecialiserad vård och forskning, vi har ett flertal regionala och nationella uppdrag, vilket innebär att vårt ansvar sträcker sig utanför Stockholm. I flödet Matstrupe och Magsäck utreds och behandlas patienter med olika former av maligna tumörer inom detta område. Behandlingsmetoderna omfattar såväl kirurgi, medicinsk onkologisk behandling med patientresultat på nationell och internationell toppnivå. Många av patienterna kommer att vara aktuella för behandling inom ramen av kliniska studier då vi lägger stor vikt vid terapiutveckling inom samtliga diagnoser.

Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag forskning, utbildning och högspecialiserad vård, vilket präglar alla våra områden inom över buk.

För oss är det multidisciplinära team avgörande för att lyckas. Du kommer att ingå i ett team bestående av både chefer och kliniker från många olika discipliner.

Om tjänsten
Som omvårdnadschef är du den som leder arbetet och är första linjens chef för medarbetare på en slutenvårdsavdelninging.

Du ansvarar för en god och säker vård till våra patienter och du verkar för en god och säker arbetsmiljö för dina medarbetare. Du följs upp på utfall, kvalitets- och produktionsmått.

Du har ett tätt samarbete med övriga omvårdnadschefer och sektionschefer inom enheten samt att du ingår i ME Övre Buks ledningsgrupp.

Du rapporterar till vårdenhetschef eller verksamhetschef samt är verksamhetens och Karolinskas representant så väl internt som extern.

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar
Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn och vår vision Patienten först- tillsammans skapar vi den bästa vården.

Vi söker
Vi söker dig som har en god akademiska kompetens, företrädesvis magisterexamen samt är en skicklig relationsbyggare som inger förtroende.

Du är tydlig i ditt ledarskap och har förmåga att visa vägen framåt för medarbetarna i en föränderlig organisation och har erfarenhet av förbättringsarbete. Du visar dina medarbetare personlig omtanke och kan inspirera dem att utvecklas i sina yrkesroller. 

Du förväntas som chef planera, sortera, prioritera och fatta beslut. Du har helhetssyn och skapar i din roll förutsättningar för ett öppet arbetsklimat som utgör grund för delaktighet och engagemang.

Du har god klinisk kunskap gällande omvårdnad av omvårdnadssektionens patientgrupper och förmåga att skapa en god akademisk vårdmiljö̈ som möjliggör forskning och utbildning.

Du har engagemang för att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas samt brinner för att förbättra vårdprocesser tillsammans med andra. Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i vårdmötet.

Kvalifikationskrav

Krav

  • Legitimerad sjuksköterska

Meriterande

  • För området relevant specialistutbildning för sjuksköterskor och/eller magisterexamen

  • Tidigare chefserfarenhet eller ledarskapsuppdrag

 Vi erbjuder

  • Möjlighet att påverka och utveckla framtidens cancersjukvård

  • Möjlighet till utveckling- och förändringsarbete

  • Nära samarbete med de andra omvårdnadscheferna, sektionscheferna inom hela enheten samt inom Tema cancer

  • Karolinskas egna chefsintroduktion

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Personligt brev (frivilligt)
- Yrkeslegitimation (om relevant)
- Bevis om specialistkompetens

Ansökan
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikationer kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekryteringstest.karolinska@sll.se

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Personligt brev
3. Genomförda tester (MAP och Matrigma)

Läs mer om rekryteringsprocessen på Karolinska på https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.

Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.

Läs gärna mer om oss på www.karolinska.se och följ oss på sociala medier!

Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Huddinge och Solna, men även på Danderyds sjukhus. Våra medarbetare utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdom.

Genom att arbeta med värdebaserad vård där multiprofessionella och multidisciplinära team samarbetar strävar vi efter resultat som gör skillnad för våra patienter. Ett nära samarbete med Karolinska Institutet gör att vi även kan bedriva omfattande patientnära klinisk forsknings- och utbildningsverksamhet.

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.

Dela detta jobb

Vi på ME Övre buk söker en Omvårdnadschef till vårdavdelning Matstrupe och magsäck

Karolinska Universitetssjukhuset