medrek.se

logga

Vi söker Dig, med intresse för utbildning och utveckling, till den nya tjänsten som BT-studierektor på Danderyds Sjukhus!

Regioner
Utgår

2021-06-30

Ansök nu

Vi söker Dig, med intresse för utbildning och utveckling, till den nya tjänsten som BT-studierektor på Danderyds Sjukhus!

Bakgrund

Läkarutbildningen och ST står inför stora förändringar från 2021. Läkarutbildningen förlängs till sex år och blir legitimationsgrundande. AT kommer succesivt att avvecklas och ersättas med Bastjänstgöring (BT) som genomförs efter legitimation som en del av ST. BT kommer till en början huvudsakligen vara aktuell för läkare som är utbildade utomlands med legitimation från 1 juli 2021.

Region Stockholm har tillsatt en projektledare för BT och en pilotgrupp på 30 BT-läkare som beräknas börja i september 2021 där de fördelas på Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Capio S:t Göran, Södertälje Sjukhus och SLSO. Utbildningstiden beräknas till 12 månader, fördelat på 4 månader på akutsjukhus, 4 månader i öppenvård, 4 månaders geriatrik och psykiatri. Anställningen planeras i SLSO och finansieringen sker från Region Stockholm.

BT-läkaren skall ha en huvudhandledare under sin utbildning samt kliniska handledare på respektive utbildningsavsnitt. Utbildningen är målstyrd, kompetensutvecklingen bedöms kontinuerligt samt i slutet tillsammans med extern bedömare.

Uppdrag

Planera, implementera och genomföra BT på Danderyds sjukhus i samverkan med projektledare inom Region Stockholm och övergripande AT/ST- studierektor på DS. Tjänsten är på 20%.

I uppgifterna ingår att:

  • Delta i förberedelser för BT i Region Stockholms projektgrupp. Det innebär bland annat att ingå i arbetsgrupper för rekrytering, lärandemål och handledning där regionens AT-, ST- och BT-studierektorer deltar.

  • Ta del av kommande regelverk för ST och BT.

  • Förbereda införande av BT på Danderyds sjukhus; ansvara för information och samverka med kontaktpersoner på aktuella kliniker. Vidare utse handledare samt planera för och delta i introduktion och aktuella utbildningar under tjänstgöringstiden.

  • Delta i handledarutbildning.

Kvalifikationer:

  • Specialistkompetent läkare med handledarutbildning och erfarenhet av och intresse för utbildning.

  • Erfarenhet av arbete med studenter eller studierektorsarbete AT/ST.

  • Pedagogisk kompetens är meriterande men inget krav.

  • Erfarenheter från utvecklingsarbete i samarbete med andra. Du har intresse för pedagogik, är ansvarstagande, strukturerad, kommunikativ och har lätt för att samverka med andra. 


Övrigt 

För ytterligare information kontakta:
AT/ST-studierektor Tony Jilert telefon 08 - 123 559 00 anthony.jilert@sll.se eller
HR Partner Hanna Sjögren telefon Tel: 08 -123 562 40 hanna.sjogren@sll.se

LUS-information 

Fyll i dina kontaktuppgifter digitalt och skicka in följande bestyrkta handlingar:

- Meritförteckning för läkare

- Legitimationsbevis läkare

- Bevis på specialistkompetens från Socialstyrelsen

- Ev bevis på medicine licentiat/doktorsexamen

- Ev publikationsförteckning

Vi ser helst att du scannar in ovan angivna handlingar och bifogar i ansökan.
Meritförteckning för läkare hittar du på vår hemsida www.ds.se/jobb

Dela detta jobb

logga
Vi söker Dig, med intresse för utbildning och utveckling, till den nya tjänsten som BT-studierektor på Danderyds Sjukhus!

Danderyds Sjukhus AB