medrek.se

Vi söker FoU-chefer till Tema Akut och Reparativ medicin (Tema ARM)

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-01-10

Ansök nu

Vi söker FoU-chefer till Tema Akut och Reparativ medicin (Tema ARM)

Vi erbjuder nu två deltidsroller som FoU-chef inom Tema ARM. En roll kommer att fokusera på forskning och en roll på utbildning.

Som FoU-chef på temanivå har du som uppdrag att bistå temachefen och prefekt vid Karolinska Institutet vad gäller det integrerade universitetssjukvårdsuppdraget. Som FoU-chef gör du detta genom att med temachefen säkerställa kvalificerade prioriteringar, planering och samverkan med KI, samt att regelbundet följa upp temats resultat avseende FoU.

Om tjänsten
Som FoU-chef på temanivå bistår du temachef och prefekt vid Karolinska Institutet gällande strategisk utveckling och framdriften av forsknings- och utbildningsuppdraget. Du ansvarar även för de gemensamma resurserna för forskning och utbildning samt utveckling och innovation, inom ramen för det regionala ALF-avtalet.

Du ansvarar för löpande utvärdering av temats FoU-aktiviteter, i nära samverkan med prefekt vid Karolinska Institutet. Du ansvarar även för att bistå temachefen med att säkerställa en vårdmiljö som skapar goda förutsättningar för klinisk forskning, utbildning samt utveckling och innovation.

Du rapporterar direkt till temachef och motsvarande prefekt vid Karolinska Institutet och deltar i ledningsgruppen inom temat.

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn och vår vision Patienten först- tillsammans skapar vi den bästa vården.

Vi söker
Vi söker dig som har betydande forsknings- och utbildningsmeriter, motsvarande minst docentur. Du har tidigare erfarenhet av chefskap och klinisk forskning. Du är en god kommunikatör och har en förmåga att engagera och motivera medarbetare. Du ser helheten och tar strategiskt hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Ditt arbete är organiserat enligt tydliga processer.

Du har engagemang för att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas samt brinner för att förbättra vårdprocesser tillsammans med andra.

Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i vårdmötet.

Som person är du lyhörd för andras behov och har en tydlig och anpassningsbar kommunikation. Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja och bidra till deras utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang.

Du ansvarar för verksamhetens resultat varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändrar sig.

För att lyckas i rollen ser vi även att du är en handlingskraftig och erfaren ledare med god strategisk förmåga. Du förväntas vara ett föredöme, visa personlig omtanke och motivera och inspirera dina medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och i organisationen.

Uppdraget för Tema Akut och Reparativ Medicin (Tema ARM) är att säkerställa högklassig vård, forskning och utbildning för patientgrupper inom akutsjukvård, internmedicin, trauma/akutkirurgi, ortopedi, plastikkirurgi, kraniofaciala sjukdomar, öron-näsa-hals/ hörsel och balans, samt transplantation.

Tema ARM kommer att bestå av fem medicinska enheter och två omvårdnadsenheter och kommer både att fokusera på akutsjukvård och det kompletta omhändertagandet för den akut sjuka patienten samt även driva och utveckla de högspecialiserade uppdragen för Karolinska inom de ovan beskrivna områdena.

Temat kommer att bestå av cirka 1600 medarbetare inom fem medicinska enheter och två omvårdnadsområden. Slutenvården bedrivs både i Huddinge och Solna och öppenvården bedrivs både i Solna, Huddinge, Danderyd och Rosenlund.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla: 

  1. Personligt brev
  2. CV
  3. Genomförda tester (För dig som inte är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset idag)
  • Bevis om specialistkompetens  (i förekommande fall)  
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer 

Ansökan 

För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset så använder vi i vår rekryteringsprocess oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset är ansökan inte komplett förrän du genomfört testerna.  

 

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

logo

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare och vi har ett livsviktigt uppdrag. Vårt ansvar är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i landets snabbaste växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

 

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16000 medarbetare.     

I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden.

Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet.  www.karolinska.se

 

Dela detta jobb

Vi söker FoU-chefer till Tema Akut och Reparativ medicin (Tema ARM)

Karolinska Universitetssjukhuset