medrek.se

Vi söker omvårdnadsansvarig (OVA) till Tema Akut och Reparativ medicin (Tema ARM)

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-01-10

Ansök nu

Vi söker omvårdnadsansvarig (OVA) till Tema Akut och Reparativ medicin (Tema ARM)

Vi erbjuder
En spännande möjlighet att vara med och fortsätta utveckla omvårdnad in Tema ARM! Som omvårdnadsansvarig har du ett stödjande ansvar att bereda möjligheter för omvårdnadsutveckling, -utbildning, och -forskning inom temat. I uppdraget ingår även ett ansvar för att bereda goda möjligheter för klinisk forskning samt utbildning inom den slutenvårds- och/eller öppenvårdsresurs som omvårdnadsuppdraget inom temat omfattar.

Du handleder och ger stöd till verksamhetschefer för omvårdnadsområdena, vårdenhetschef och omvårdnadschefer inom vårdutveckling och omvårdnadsforskning och säkerställer övergripande kompetens och kompetensutveckling av omvårdnadspersonalen inom temat. Du har även som uppdrag att identifiera ny kunskap rörande omvårdnad, koordinera rutiner och riktlinjer samt säkerställa att kunskapen omsätts i praktik.

Du kommer att bistå patientflödesteamen med att identifiera, genomföra och följa upp på utbildnings-, utvecklings- och forskningsarbete ur ett omvårdnadsperspektiv samt säkerställa att omvårdnad är en integrerad del av FoU-aktiviteter kring patientgrupperna.

Om tjänsten
Som omvårdnadsansvarig på temanivå har du ett sammanhållet ansvar för att bereda möjlighet till forskning, utbildning, utveckling och innovation relaterat till omvårdnadsverksamheten inom temat. Detta sker i samarbete med tema, temats FoU-chef samt prefekt vid berörd institution vid Karolinska Institutet.

Du har även som uppdrag att bistå temachefen gällande koordinering och resursoptimering av omvårdnadsresurserna inom verksamheten. I uppdraget ingår även att koordinera resurser såsom vårdplatser och specialistkompetenser samt handleda och ge stöd till omvårdnadsansvarig på patientområdesnivå.

Du rapporterar direkt till temachef och bistår denne i frågor gällande omvårdnad och deltar även i temats ledningsgrupp. Du kommer att bistå temachef och temats FoU-chef med att säkerställa infrastruktur för forskning på temanivå, med fokus på infrastruktur för omvårdnadsforskning. Du förväntas även tillföra verksamheten aktiviteter som stärker och lyfter omvårdnadsperspektivet i det tvärprofessionella samarbetet och inom akademin.

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn och vår vision Patienten först- tillsammans skapar vi den bästa vården.

Vi söker
Vi söker dig som har en mycket god akademisk kompetens och är företrädesvis disputerad. Du har ett strategiskt perspektiv vad gäller omvårdnadsutveckling, -utbildning och kompetens utveckling och har även gedigna kliniska kunskaper gällande omvårdnad av temats patientgrupper.

Du ser helheten och tar strategiskt hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Ditt arbete är organiserat enligt tydliga processer.

Du har engagemang för att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas samt brinner för att förbättra vårdprocesser tillsammans med andra. Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i vårdmötet.

Som person är du lyhörd för andras behov och har en tydlig och anpassningsbar kommunikation. Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja och bidra till deras utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang.

Du ansvarar för verksamhetens resultat varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändrar sig.

För att lyckas i rollen ser vi även att du har tidigare erfarenhet från chefsroller inom vården och arbetat med strategisk ledning, resursoptimering och koordinering.

Uppdraget för Tema Akut och Reparativ medicin (Tema ARM) är att säkerställa högklassig vård, forskning och utbildning för patientgrupper inom akutsjukvård, internmedicin, trauma/akutkirurgi, ortopedi, plastikkirurgi, kraniofaciala sjukdomar, öron-näsa-hals/ hörsel och balans, samt transplantation.

Tema ARM kommer att bestå av fem medicinska enheter och två omvårdnadsenheter och kommer både att fokusera på akutsjukvård och det kompletta omhändertagandet för den akut sjuka patienten samt även driva och utveckla de högspecialiserade uppdragen för Karolinska inom de ovan beskrivna områdena.

Temat kommer att bestå av cirka 1600 medarbetare inom fem medicinska enheter och två omvårdnadsområden. Slutenvården bedrivs både i Huddinge och Solna och öppenvården bedrivs både i Solna, Huddinge, Danderyd och Rosenlund.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla: 

  1. Personligt brev
  2. CV
  3. Genomförda tester (För dig som inte är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset idag)
  • Bevis om specialistkompetens  (i förekommande fall)  
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer 

Ansökan 

För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset så använder vi i vår rekryteringsprocess oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset är ansökan inte komplett förrän du genomfört testerna.  

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

logo

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare och vi har ett livsviktigt uppdrag. Vårt ansvar är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i landets snabbaste växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

 

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16000 medarbetare.     

I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden.

Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet.  www.karolinska.se

Dela detta jobb

Vi söker omvårdnadsansvarig (OVA) till Tema Akut och Reparativ medicin (Tema ARM)

Karolinska Universitetssjukhuset