medrek.se

Vi söker operativ chef till Tema Akut och Reparativ medicin (Tema ARM)

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-01-10

Ansök nu

Vi söker operativ chef till Tema Akut och Reparativ medicin (Tema ARM)

Vi erbjuder 
En roll som operativ chef till Tema ARM med huvudsaklig verksamhet i Huddinge och Solna. Som operativ chef har du ett sammanhållet ansvar för att supporta och stödja temats strategiska planeringsprocesser, operationella excellens och centrala administrativa processer.  

Du ansvarar även för att stödja koordineringen av temats strategiska verksamhetsutveckling, övergripande produktions- och bemanningsplanering samt ekonomi- och HR-processer.                         

Du rapporterar direkt till temaschef och deltar i ledningsgruppens arbete inom temat.

Om tjänsten
Som operativ chef har du som uppgift att säkerställa ett effektivt verksamhetsstöd som strategiskt och taktiskt samordnar och utvecklar temats verksamhet mot gemensamma mål i sitt integrerade uppdrag.

Du supportar temachefen i att omsätta sjukhusövergripande mål till temats mål och säkerställer att temat har ett systematiskt ledningssystem för strategisk verksamhetsplanering och uppföljning (Vård, FoU, Ekonomi och Medarbetare). 

Du tar ett ansvar för att stödja den strategiska planeringen och uppföljningen av produktion och kapacitet inklusive relationen till det ekonomiska resultatet på regelbunden basis.

Tillsammans med temachefen supportar du temats övergripande utveckling likväl lokala initiativ genom att supporta projekt och förbättringsarbeten genom direkt ansvar eller support samt samverkar inom och utanför Karolinska i syfte att driva samordning och synergier samt lära av och dela ”best practices”.

Du har som operativ chef ett eget rekryteringsansvar, kompetens- och bemanningsplanering samt lönesättning för egen personal.

Vi söker
Vi söker dig som har en god akademisk kompetens och god erfarenhet av utvecklings- och forskningsarbete. Du är en erfaren chef/ledare som har tidigare erfarenhet från stora och komplexa organisationer. Du är analytisk, initiativtagande och handlingskraftig och har en gedigen erfarenhet från att arbeta med strategisk ledning och styrning Du ser helheten och tar strategiskt hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Ditt arbete är organiserat enligt tydliga processer.

Du har engagemang för att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas samt brinner för att förbättra vårdprocesser tillsammans med andra. Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i vårdmötet. Som person är du lyhörd för andras behov och har en tydlig och anpassningsbar kommunikation. Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja och bidra till deras utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang.

Du ansvarar för verksamhetens resultat varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändrar sig.

För att lyckas i rollen ser vi även att du har tidigare erfarenhet och kompetens från att arbeta med produktionsstyrning, organisationsutveckling, förbättringsarbete och ekonomi. Vi ser även att du har erfarenhet av optimeringsprocesser i resursintensiva organisationer.

Uppdraget för Tema Akut och Reparativ medicin (Tema ARM) är att säkerställa högklassig vård, forskning och utbildning för patientgrupper inom akutsjukvård, internmedicin, trauma/akutkirurgi, ortopedi, plastikkirurgi, kraniofaciala sjukdomar, öron-näsa-hals/ hörsel och balans, samt transplantation.

Tema ARM kommer att bestå av fem medicinska enheter och två omvårdnadsenheter och kommer både att fokusera på akutsjukvård och det kompletta omhändertagandet för den akut sjuka patienten samt även driva och utveckla de högspecialiserade uppdragen för Karolinska inom de ovan beskrivna områdena.

Temat kommer att bestå av cirka 1600 medarbetare inom fem medicinska enheter och två omvårdnadsområden. Slutenvården bedrivs både i Huddinge och Solna och öppenvården bedrivs både i Solna, Huddinge, Danderyd och Rosenlund.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla: 

  1. Personligt brev
  2. CV
  3. Genomförda tester (För dig som inte är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset idag)
  • Bevis om specialistkompetens  (i förekommande fall)  
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer 

Ansökan 

För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset så använder vi i vår rekryteringsprocess oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset är ansökan inte komplett förrän du genomfört testerna.  

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

logo

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare och vi har ett livsviktigt uppdrag. Vårt ansvar är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i landets snabbaste växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

 

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16000 medarbetare.     

I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden.

Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet.  www.karolinska.se

Dela detta jobb

Vi söker operativ chef till Tema Akut och Reparativ medicin (Tema ARM)

Karolinska Universitetssjukhuset