medrek.se

Vi söker sektionschefer till den medicinska enheter Trauma, akutkirurgi och ortopedi inom Tema Akut och Reparativ medicin (Tema ARM)

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-01-10

Ansök nu

Vi söker sektionschefer till den medicinska enheter Trauma, akutkirurgi och ortopedi inom Tema Akut och Reparativ medicin (Tema ARM)

Vi erbjuder följande roller

 • Sektionschef, Multitrauma och akut kirurgi
 • Sektionschef, Akut ortopedi
 • Sektionschef, Rekonstruktiv ortopedi
   

Rollen som sektionschef (SC) för ett eller flera patientflöden är en helt ny chefsroll och innebär att du leder arbetet för att skapa värde för patienten i patientflödet, som kan bestå av en eller flera patientgrupper. Som SC leder du det interprofessionella och interdisciplinära teamet med patientrepresentation.

Som sektionschef har du det övergripande ansvaret för att leda det interprofessionella och interdisciplinära teamet, (patientflödets ledningsgrupp) kring ett antal patientgrupper i utvecklings- och förbättringsarbetet för att optimera flödena för dessa patientgrupper. Kvalitetsutfall för samtliga patienter som vårdas inom patientflödet utverkas och följs upp.

Du har också ett nära samarbete med omvårdnadsorganisationen och andra sektionschefer för att optimera flödena och organisera och använda resurserna på ett effektivt sätt. Du får också möjligheten att utveckla det integrerade vård-/FoU-uppdraget för den aktuella patientgruppen/-erna och patientflödesteamets arbete och för att internt och externt representera Karolinska Universitetssjukhuset gällande den/de aktuella patientgrupperna.

I uppdraget ingår även ansvar för att ha ett omvärldsperspektiv i form av kunskap om ”best practice”, nationella och internationella exempel, innovationsinitiativ och aktuell forskning avseende patientflödets kompetensområde och medicinska expertis.

Du rapporterar direkt till en verksamhetschef (VC) och har medarbetaransvar för de medarbetare som arbetar i flödet.

Vår arbetsmiljö präglas av våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn.

Vi söker
Vi söker dig som har mycket god akademisk kompetens samt har erfarenhet av forskning, utbildning och förbättringsarbete. Du har djup specialistkompetens inom relevant kunskapsområde för verksamhetens patienter. Vidare har du tidigare erfarenhet av att framgångsrikt leda och inspirera andra.

Du ser helheten och tar strategiskt hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Ditt arbete är organiserat enligt tydliga processer.

Du har engagemang för att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas samt brinner för att förbättra vårdprocesser tillsammans med andra. Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i vårdmötet.

Som person är du lyhörd för andras behov och har en tydlig och anpassningsbar kommunikation. Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja och bidra till deras utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang.

Du ansvarar för verksamhetens resultat varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändrar sig.

Om tjänsten
Som sektionschef utformar och resurssätter du specialistområdet med de kompetenser som relevanta patientgrupper är i behov av och styr arbetet i samarbete med relevanta partners för att skapa ett optimerat patientflöde.

Sektionschefen leder det kontinuerliga förbättringsarbetet, med mål att optimera vården för att skapa mesta möjliga värde för patienterna. Du har huvudansvar för en eller flera patientgrupper (inom ett tema) eller för medicinsk funktionalitet (inom en funktion) men har också ett ansvar för alla Karolinskas patienter där den egna verksamhetens kompetens kan bistå.

Som sektionschef förväntas du att arbeta delar av din tid som chef och delar av din tid kliniskt. Inom ett tema kan sektionschefen inneha eller delegera ansvar för ett eller flera patientflöden.

Sektionschefen har ett sammanhållet ansvar för det värde som levereras för patienterna i de flöden man ansvarar för inom sektionen (teman) alternativt ett sammanhållet ansvar för den medicinska funktionalitet man bidrar med till de patientflöden man verkar i.

Sektionschefen har även ett sammanhållet ansvar för integration av vård, (utfall/kvalitet och produktion) forskning och utbildning, samt för ekonomi, arbetsmiljö och medarbetare.

Du rapporterar till verksamhetschef samt är verksamhetens och Karolinskas representant så väl internt som externt.

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn och vår vision Patienten först- tillsammans skapar vi den bästa vården.

Uppdraget för Tema Akut och Reparativ medicin (Tema ARM) är att säkerställa högklassig vård, forskning och utbildning för patientgrupper inom akutsjukvård, internmedicin, trauma/akutkirurgi, ortopedi, plastikkirurgi, kraniofaciala sjukdomar, öron-näsa-hals/ hörsel och balans, samt transplantation.

Tema ARM kommer att bestå av fem medicinska enheter och två omvårdnadsenheter och kommer både att fokusera på akutsjukvård och det kompletta omhändertagandet för den akut sjuka patienten samt även driva och utveckla de högspecialiserade uppdragen för Karolinska inom de ovan beskrivna områdena.

Temat kommer att bestå av cirka 1600 medarbetare inom fem medicinska enheter och två omvårdnadsområden. Slutenvården bedrivs både i Huddinge och Solna och öppenvården bedrivs både i Solna, Huddinge, Danderyd och Rosenlund.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla: 

 1. Personligt brev
 2. CV
 3. Genomförda tester (För dig som inte är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset idag)
 • Bevis om specialistkompetens  (i förekommande fall)  
 • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
 • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
 • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer 

Ansökan 

För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset så använder vi i vår rekryteringsprocess oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset är ansökan inte komplett förrän du genomfört testerna.  

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

logo

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare och vi har ett livsviktigt uppdrag. Vårt ansvar är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i landets snabbaste växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

 

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16000 medarbetare.     

I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden.

Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet.  www.karolinska.se

Dela detta jobb

Vi söker sektionschefer till den medicinska enheter Trauma, akutkirurgi och ortopedi inom Tema Akut och Reparativ medicin (Tema ARM)

Karolinska Universitetssjukhuset