medrek.se

Vi söker vårdadministrativ chef till Tema Akut och Reparativ medicin (Tema ARM)

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-01-10

Ansök nu

Vi söker vårdadministrativ chef till Tema Akut och Reparativ medicin (Tema ARM)

Vill du vara med och fortsätta utveckla vårdadministrationen inom Temat?
Karolinskas nya tematiska organisation baseras på patientflöden, som följer patientens väg genom vården. Inom Tema ARM är vårdadministrationen organiserad centralt på temanivå och finns representerad inom respektive medicinsk enhet och omvårdnadsområde. Här arbetar medicinska sekreterare, administratörer och chefsassistenter.

Vi erbjuder

Vi är nu redo att ta vår vårdadministrativa organisation till nästa nivå, och erbjuder dig en unik möjlighet att vara med och utveckla den vårdnära administrationen.

Som vårdadministrativ chef har du tre direktrapporterande vårdenhetschefer och ni kommer att ha ett nära samarbete med temats alla verksamhetschefer, sektionschefer, vårdenhetschef och omvårdnadschefer. I samarbetet med verksamhetens chefer är du ytterst ansvarig att de får det administrativa stöd de behöver för att nå sina och hela tema ARMs mål. Dina medarbetare tillhör vårdadministrationen och stödjer hela verksamheten med överenskomna tjänster, såväl i Huddinge, Solna och Rosenlund.
 

Om tjänsten
Som vårdadministrativ chef ansvarar du för den vårdadministrativa verksamheten inom temat.

Ansvaret innefattar personal, ekonomi, budget, miljö, arbetsmiljö, planering och utveckling.

Du leder och fördelar det administrativa arbetet inom temat som nyttjar tjänster från vårdadministrationen. Dina beställare av administrativa tjänster finns inom samtliga temats områden.

Vi värdesätter teamarbete och professionellt samarbete högt. Du ser till att de administrativa resurserna fördelas på ett för temat ändamålsenligt sätt med hög servicenivå, kvalitet och tillgänglighet. Samtidigt möjliggör ditt team att temat kan nå sina och sjukhusets långsiktiga mål.

Som vårdadministrativ chef bidrar du till det värde som levereras inom temat, samt har ett sammanhållet ansvar för integration av vård, forskning och utbildning, ekonomi, arbetsmiljö och medarbetare inom de administrativa enheterna inom temat eller funktionen.

I uppdraget ingår att säkerställa att vårdadministrativa enhetschefer har de resurser och kompetenser som krävs för att optimera värdet som levereras inom ramen för sitt uppdrag, samt att koordinera och optimera resursutnyttjande inom temat.

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn och vår vision Patienten först- tillsammans skapar vi den bästa vården.

Vi söker
Vi söker dig som har utbildning på högskolenivå, eller eftergymnasial utbildning, gärna inom ekonomi eller IT. Chefserfarenhet är ett krav. Dokumenterad god vana att leda och coacha medarbetare mot satta mål och erfarenhet från komplexa organisationer och medverkan i nationella sammanhang är meriterande.
Du ser helheten och tar strategiskt hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Ditt arbete är organiserat enligt tydliga processer. Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt.

Som person är du lyhörd för andras behov och har en tydlig och anpassningsbar kommunikation. Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja och bidra till deras utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang.

Du ansvarar för verksamhetens resultat varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändrar sig.

Uppdraget för Tema Akut och Reparativ medicin (Tema ARM) är att säkerställa högklassig vård, forskning och utbildning för patientgrupper inom akutsjukvård, internmedicin, trauma/akutkirurgi, ortopedi, plastikkirurgi, kraniofaciala sjukdomar, öron-näsa-hals/ hörsel och balans, samt transplantation.

Tema ARM kommer att bestå av fem medicinska enheter och två omvårdnadsenheter och kommer både att fokusera på akutsjukvård och det kompletta omhändertagandet för den akut sjuka patienten samt även driva och utveckla de högspecialiserade uppdragen för Karolinska inom de ovan beskrivna områdena.

Temat kommer att bestå av cirka 1600 medarbetare inom fem medicinska enheter och två omvårdnadsområden. Slutenvården bedrivs både i Huddinge och Solna och öppenvården bedrivs både i Solna, Huddinge, Danderyd och Rosenlund.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla: 

  1. Personligt brev
  2. CV
  3. Genomförda tester (För dig som inte är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset idag)
  • Bevis om specialistkompetens  (i förekommande fall)  
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer 

Ansökan 

För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset så använder vi i vår rekryteringsprocess oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset är ansökan inte komplett förrän du genomfört testerna.  

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

logo

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare och vi har ett livsviktigt uppdrag. Vårt ansvar är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i landets snabbaste växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

 

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16000 medarbetare.     

I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden.

Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet.  www.karolinska.se

Dela detta jobb

Vi söker vårdadministrativ chef till Tema Akut och Reparativ medicin (Tema ARM)

Karolinska Universitetssjukhuset