medrek.se

Vi söker verksamhetschefer till våra medicinska enheter och omvårdnadsområden på Tema Akut och Reparativ medicin (Tema ARM)

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-01-10

Ansök nu

Vi söker verksamhetschefer till våra medicinska enheter och omvårdnadsområden på Tema Akut och Reparativ medicin (Tema ARM)

Vi erbjuder
Som verksamhetschef får du vara med när Tema Akut och Reparativ medicin skapar en ny organisation och inför de nya viktiga rollerna för antingen en medicinsk enhet eller ett omvårdnadsområde. I denna roll har du ett sammanhållet strategiskt och operativt ansvar för akut- som elektiv vård för att uppnå en framgångsrik universitetssjukvård, forskning och utbildning.

Vi erbjuder följande roller

 • Verksamhetschef, Medicinsk enhet Akut
 • Verksamhetschef, Omvårdnadsområde Huddinge
 • Verksamhetschef, Omvårdnadsområde Solna
 • Verksamhetschef, Medicinsk enhet Plastik- och kraniofacialkirurgi
 • Verksamhetschef, Medicinsk enhet Öron, Näsa, Hals, Hörsel och balans

Du rapporterar direkt till temachef och deltar i ledningsgruppens arbete inom temat.

Om tjänsten
Som verksamhetschef har du ansvar för den personal, de lokaler, den utrustning och den budget som av berörd temachef/funktionschef pekats ut ska ingå i den enskilde verksamhetschefens verksamhet.  

Du ansvarar lokalt för den löpande verksamheten och ska bevaka att verksamheten bedrivs med hög patientsäkerhet och god kvalitet, att arbetsmiljön är tillfredsställande samt att verksamheten följer gällande miljö-, säkerhets- och arbetsmiljökrav. Du ska även tillsätta nödvändiga resurser och vidta relevanta åtgärder för att eliminera eller reducera eventuella risker. Du kommer också att ansvara för upprätthållande av nödvändig kompetens inom verksamheten för att kunna fullgöra uppdraget.

Vidare ska du ansvara för verksamhetens budget och resursernas användning samt ha ett samlat resultatansvar för verksamheten.

Du ska tillsammans med andra verksamhetschefer upprätthålla effektiva samverkansstrukturer samt säkerställa att vårdgivaren kan uppfylla sitt Forskning och Utbildning åtagande.

VC Medicinsk enhet- Inom ramen för tilldelat uppdrag ska du tillse att medicinska bedömningar, diagnostik och behandlingar följer gällande krav på god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodoser patienternas behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet enligt HSL och PSL samt övriga författningar och lagstiftningar som är relevant för uppdraget.

VC Omvårdnadsområde- Inom ramen för tilldelat uppdrag ska du tillse att omvårdnad följer gällande krav på god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodose patienternas behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet enligt HSL och PSL samt övriga författningar och lagstiftningar som är relevant för uppdraget.

Du rapporterar till temachef/funktionschef samt är verksamhetens och Karolinskas representant så väl internt som extern.

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn och vår vision Patienten först- tillsammans skapar vi den bästa vården.

Vi söker
Vi söker dig som har mycket god akademisk kompetens, företrädesvis disputerad, samt har erfarenhet av forskning och utbildning. Du har djup specialistkompetens inom relevant kunskapsområde för verksamhetens patienter.
Du ser helheten och tar strategiskt hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Ditt arbete är organiserat enligt tydliga processer.

Du har engagemang för att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas samt brinner för att förbättra vårdprocesser tillsammans med andra.

Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i vårdmötet.

Som person är du lyhörd för andras behov och har en tydlig och anpassningsbar kommunikation. Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja och bidra till deras utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang.

Du ansvarar för verksamhetens resultat varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändrar sig.

Uppdraget för Tema Akut och Reparativ medicin (Tema ARM) är att säkerställa högklassig vård, forskning och utbildning för patientgrupper inom akutsjukvård, internmedicin, trauma/akutkirurgi, ortopedi, plastikkirurgi, kraniofaciala sjukdomar, öron-näsa-hals/ hörsel och balans, samt transplantation.

Tema ARM kommer att bestå av fem medicinska enheter och två omvårdnadsenheter och kommer både att fokusera på akutsjukvård och det kompletta omhändertagandet för den akut sjuka patienten samt även driva och utveckla de högspecialiserade uppdragen för Karolinska inom de ovan beskrivna områdena.

Temat kommer att bestå av cirka 1600 medarbetare inom fem medicinska enheter och två omvårdnadsområden. Slutenvården bedrivs både i Huddinge och Solna och öppenvården bedrivs både i Solna, Huddinge, Danderyd och Rosenlund.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla: 

 1. Personligt brev
 2. CV
 3. Genomförda tester (För dig som inte är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset idag)
 • Bevis om specialistkompetens  (i förekommande fall)  
 • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
 • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
 • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer 

Ansökan 

För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset så använder vi i vår rekryteringsprocess oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset är ansökan inte komplett förrän du genomfört testerna.  

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

logo

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare och vi har ett livsviktigt uppdrag. Vårt ansvar är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i landets snabbaste växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

 

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16000 medarbetare.     

I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden.

Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet.  www.karolinska.se

Dela detta jobb

Vi söker verksamhetschefer till våra medicinska enheter och omvårdnadsområden på Tema Akut och Reparativ medicin (Tema ARM)

Karolinska Universitetssjukhuset