medrek.se

NU SÖKER VI TIMVIKARIER  

Förenade Care AB driver Piletorp på uppdrag av Lunds kommun och har gjort det sedan 2016.

Piletorp är ett dygnsboende med 26 platser för hemlösa män och kvinnor som fyllt 18 år med en psykosocial problematik, missbruk och/eller psykisk ohälsa. Uppdraget innebär att ge brukaren en trygg boendemiljö och möjlighet till individuellt stöd och hjälp i kontakt med sjukvård, myndigheter och praktiskt socialpedagogiskt stöd.  

Verksamheten har särskild inriktning på omvårdnad, trygghet, individuellt och respektfullt bemötande som är anpassat efter den enskildes behov och med tillvaratagande av den enskildes egna möjligheter.   

Förenade Care värnar om kvalitet och god miljö för boende, personal, samarbetspartner och uppdragsgivare. Våra engagerade medarbetare arbetar efter vårt motto: Omtanke – Vänlighet – Service.  Förenade Care är certifierat enligt ISO inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.   

Vi arbetar i team bestående av vårdare, gruppledare samt verksamhetschef.   

ARBETSUPPGIFTER

Tillsammans med övrig personal ska du som vårdare medverka till att skapa en trygg miljö med tydlig struktur. Du ska inge förtroende och kunna möta våra gäster där de är.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå i mathantering, städning, administrativt arbete, boendestödjande samtal och kontakt med socialtjänsten.  

PERSONLIGA EGENSKAPER

Du har ansvar för att främja ett helhetsperspektiv, bland annat genom att följa beslut, mål, värdegrund, policys, riktlinjer, avtal och andra övergripande dokument och beslut för Förenade Care. Du är lojal, självständig, initiativrik och lyhörd samt bidrar till verksamhetsutvecklingen och en positiv anda i arbetslaget.

Vi ser att DU har erfarenhet av målgruppen och/eller utbildning inom målgruppen.     

Arbetstid:  Dag/kväll/helg/natt  

Inkom med cv och personligt brev till Malin Norrman, gruppledare. malinno@forenadecare.com

   

Ansökningar behandlas löpande, så ansök redan idag!

Vid frågor ring 046-2742400 eller maila ovanstående mailadress.

 

Vikarie socialt boende

Ansök nu

Dela detta jobb