medrek.se

Vil du med på holdet for de bedste fysioterapeuter? Vi har to ledige uniformer på det medicinske/geriatriske hold i fysioterapien på Rigshospitalet Glostrup. Vil du være med til at gøre en forskel for patienten som en aktiv holdspiller i det mono- og tvær

Regioner
Utgår

2022-08-16

Ansök nu

Vil du med på holdet for de bedste fysioterapeuter? Vi har to ledige uniformer på det medicinske/geriatriske hold i fysioterapien på Rigshospitalet Glostrup. Vil du være med til at gøre en forskel for patienten som en aktiv holdspiller i det mono- og tvær

Team 2 søger to entusiastiske kolleger pr. 01.10.22.
En fast stilling og et 3-årigt vikariat. Stillingerne er begge på 37 timer ugentligt.

Du vil få ansvaret for at varetage evidensbaseret fysioterapifaglig vurdering af indlagte medicinske/geriatriske patienter, inkl. planlægning af det videre forløb under og efter indlæggelsen. Vi betjener hospitalets kardiologiske og almene medicinske sengeafsnit, geriatrisk sengeafsnit og akutklinikken. Du kan møde alt fra patienten med akut hjerte- og lungeproblematik, til den kronisk, komplicerede geriatriske patient. Vi har specialviden indenfor respirationsfysioterapi, hjerterehabilitering, opsporing og behandling af sarkopeni samt faldudredning. Derudover indbefatter arbejdsopgaverne specialiseret genoptræning af KOL-, hjerte-, balance- og/eller vestibulær-/autonom dysfunktion på hold. Vi er stolte af vores Faldklinik med Regionsfunktion indenfor vestibulære og autonome dysfunktioner, som du vil få mulighed for at være en del af. Arbejdsområderne her består af faldvurderinger inkl. tværfaglig udredning og vestibulære undersøgelser samt førnævnte holdtræninger. Du vil hos os få en bred viden, og samtidig få mulighed for at specialisere dig indenfor mindre områder.

Som primus motor indenfor faglig kompetenceudvikling, har vi i Afdelingen for Ergo- og Fysioterapi alt fra mindre udviklingsopgaver i ressourcegrupper til større ph.d.-projekter med involvering af mono- og tværfaglige kolleger. Alt dette for at understøtte læring i praksis og skabe en kultur, hvor alle kan bidrage til teamets faglige udvikling. 

Afdeling for Ergo- og Fysioterapi er stor nok til, at der er bred faglig fundering indenfor mange specialer og subspecialer, og lille nok til at afstanden er kort, når der søges faglig sparring både indenfor og udenfor eget speciale og fag. Der er altid tid til at lytte og hjælpe.

I team 2 vil du få et tæt samarbejde med 20 engagerede fysioterapeutkolleger, en sygehjælper, to specialeansvarlige fysioterapeuter, en udviklingsfysioterapeut, en forskningsfysioterapeut og en overfysioterapeut. Teamet er internt organiseret inden for to hovedområder, der udover Medicinsk afdeling varetager fysioterapi til patienter med ryglidelser.

Afdelingen for Ergo- og Fysioterapi løser opgaver på både Blegdamsvej og Glostrup, hvor vi er organiseret i syv teams, tre teams på Glostrupmatriklen og fire teams på Blegdamsvejsmatriklen. På Glostrup har vi desuden tre kliniske undervisere og medvirker løbende til uddannelse af studerende ergo- og fysioterapeuter fra Metropol. På Glostrup matriklen er vi samlet ca. 45 fysioterapeuter, 20 ergoterapeuter, tre overterapeuter, fire specialeansvarligterapeuter, en forskningsfysioterapeut samt tre udviklingsterapeuter.

Vi tilbyder:

 • Hovedfunktion inden for det medicinske/geriatriske område

 • Mulighed for at bruge og udvikle dine faglige og personlige kompetencer og forme det fysioterapeutiske tilbud i fremtiden

 • Indflydelse på dit arbejde

 • Mulighed for at arbejde i en afdeling, hvor interprofessionel læring og samarbejde er en fast og vigtig del af hverdagen

 • Gode kolleger i team 2 med et arbejdsmiljø der er præget af glæde, engagement og godt humør

 • Tæt samarbejde med 20 fysioterapeutkolleger, en udviklingsfysioterapeut, en forskningsfysioterapeut, to specialeansvarlige og en overfysioterapeut

Vi forventer, at du:

 • Har talent for at arbejde med patienter med multisygdom med fokus på det hele menneske og det gode patientforløb både under og efter indlæggelse

 • Trives i en kompleks hverdag med højt tempo og mange samarbejdspartnere

 • Har gode samarbejdsevner overfor både patienter, pårørende, mono- og tværfaglige kolleger

 • Har en engageret og professionel tilgang til dine arbejdsopgaver og udviklingen af din faglighed

 • Er bevidst om egne ressourcer og begrænsninger, og kan prioritere både selvstændigt og i samarbejde med dine kolleger

 • Gerne har hospitalserfaring

 • Gerne har erfaring med det medicinske og/eller geriatriske speciale

 • Gerne erfaring med holdtræning

 • Er uddannet fysioterapeut og har dansk autorisation

Om Rigshospitalet:
Rigshospitalet er Region Hovedstadens centrale højtspecialiserede hospital med forskning og behandling i international klasse fordelt på flere matrikler. Det er samtidig Danmarks største arbejdsplads inden for sundhedsområdet, med i alt cirka 12.000 medarbejdere.

Vi tager ansvaret for at sikre, at alle patienter får den højt specialiserede diagnostik, behandling og pleje, som de har behov for og ønsker. Sammen med vores kolleger sikrer vi, at alle forløb tager udgangspunkt i patientens livssituation og er af høj sundhedsfaglig kvalitet - både før, under og efter mødet med Rigshospitalet.  

Specialisering, uddannelse og forskning er en forudsætning for, at alle borgere – også i fremtiden - har adgang til de behandlinger, der giver størst mulighed for overlevelse og livskvalitet. Nye behandlinger og forskningsresultater på Rigshospitalet skal komme hele landet til gode, og vi deltager aktivt i vidensdeling med kolleger overalt, nationalt og internationalt.  

For yderligere information henvises til klinikkens hjemmeside https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hovedorto/klinik-for-ergo-og-fysioterapi/Sider/default.aspx

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst for Danske Fysioterapeuter for ikke-ledende personale.

Arbejdstiden er på 37 timer og med tjenestested på Rigshospitalet - Glostrup

Ansøgningsprocedure
Ansøgningsfrist er tirsdag d. 16.08.22 kl. 12. Vi afholder samtaler mandag d. 22.08.22.

Har du lyst til at høre mere om stillingerne, er du velkommen til at ringe til:

Overfysioterapeut Nina Sandholdt, tlf. 3863 3210
Udviklingsfysioterapeut Martin Oxfeldt, tlf. 3863 2105
Tillidsrepræsentant Marianne Rasmussen, tlf. 3863 3092

Ansøgning, eksamensbevis samt CV sendes online via linket herunder.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads 

Dela detta jobb

Vil du med på holdet for de bedste fysioterapeuter? Vi har to ledige uniformer på det medicinske/geriatriske hold i fysioterapien på Rigshospitalet Glostrup. Vil du være med til at gøre en forskel for patienten som en aktiv holdspiller i det mono- og tvær

Region Hovedstaden